• Foto1
 • Foto10
 • Foto11
 • Foto12
 • Foto13
 • Foto14
 • Foto15
 • Foto16
 • Foto17
 • Foto18
 • Foto2
 • Foto3
 • Foto4
 • Foto5
 • Foto6
 • Foto7
 • Foto8
 • Foto9

1e jaargang nr. 1: sept 1985         

                                       -  Bevolking Giethoorn en haar functionarissen in 1798

                                       -  Omslag Kondschap (1567 tot 1576)

                                       -  Foto Blokzijl (Huize Steenks)

                                       -  Een dominee met pastoorsbloed (Ds J. de Olde)

1e jaargang nr. 2: dec 1985          

                                       -  Klederdrachten in Overijssel

                                       - Blokzijl in het begin van de Bataafse tijd (1795 t/m april 1798)

                                       - Foto Haagjesbrug (Wanneperveen) 1913

                                       - Kwartierstaat Evert van Benthem

2e jaargang nr. 1: maart 1986      

                                       - Oudheidkamer (Vollenhove) eigen onderkomen

                                       - De umlaut in Vollenhove

                                       - Lotgevallen Kaarpunter GM24

                                       - Wanneperveen (Het Haagje is en blijft mooi)

                                       - Foto ’t Klooster (Giethoorn)

2e jaargang nr. 2-3: juni/sept. 1986        

                                       - Themanummer: Elite Stad-Vollenhove 1700 – 1750

           

2e jaargang nr. 4: dec. 1986         

                                       - Klederdrachten ±1900  Wanneperveen en Belt-Schutsloot                  

                                       - Kanttekeningen umlaut (zie maart 1986)

                                       - Giethoorn – burgemeester Kaempff (1811 en 1812)

                                       - Vollenhove –Kerkstraat 72 (1686 – 1986)

3e jaargang nr. 1: maart 1987      

                                       - Vollenhove: Hervormd Grootburger Weeshuis

                                       - Mej. H.A. Roebers Vollenhove 100 jaar

                                       - Wanneperveen: Leenders (buurtschap) I

3e jaargang nr. 2: juni 1987

                                       - Wanneperveen: aanwinst oorijzer (1900)

                                       - Giethoorn – bevrijdingsfeest 1815

                                       - foto Ambt-Vollenhove: stoomzuivelfabriek

                                       - Reactie umlaut mrt. 1986

                                       - Wanneperveen: Leenders (buurtschap) II

3e jaargang nr. 3: sept. 1987        

                                       - Vollenhove: 300 jr. orgel St. Nicolaaskerk 1687 – 1987

           

3e jaargang nr. 4: dec. 1987         

                                       - Vollenhove – restauratie Havezate Marxveld

                                       - Veldnamenonderzoek in Brederwiede

                                       - Foto: Blokzijl – Slingerpad

                                       - Blokzijl: marktperikelen 1776

                                       - Dialecten – Vollenhove (vogels)

4e jaargang nr. 1: maart 1988      

                                       - Blokzijl in het begin van de Bataafse tijd * (1795 – 3 april1798)

                                       - Onze dialecten (Giethoorn/Gieters)

                                       - Foto Wanneperveen – Haagjesbrug 1938

                                       - Vollenhove: gilde-inkomsten Herv. Groot Burger Weeshuis I

4e jaargang nr. 2: juni 1988

                                       - Vollenhove: Gilde-inkomsten Herv.Groot Burger Weeshuis II

                                       - Foto Giethoorn – volksfeest ±1920

                                       - Dialecten: vogelnamen I

4e jaargang nr. 4: sept. 1988        

                                       - Themanummer: Burgerwacht van Wanneperveen (1919-1929)

4e jaargang nr. 5: dec. 1988

                                       - Vollenhove – De mens wikt, ….. nov. 1872 *

                                       - Foto: Vollenhove (Aan Zee ±1900)

                                       - Blokzijl: oorsprong en verklaring naam Blokzijl

                                       - Dialecten: vogelnamen II

5e jaargang nr. 1: maart 1989      

                                       - Vollenhove: Ds Benardus Bosch (1780-1782)

                                       - Foto Blokzijl (Bierkade ± 1900)

                                       - Wanneperveen: een koppige boer-patriot

                                          Hendrik Alberts Wildeboer (1742-1812) I

                                       - Uit onze dialecten – Blokzielugge Schippers

5e jaargang nr. 2: juni 1989          

                                       - Vollenhove: huwelijk Arent Sloet en Anna Dannenberg

                                       - Wanneperveen: een koppige boer-patriot

                                             Hendrik Alberts Wildeboer (1742-1812) II

                                       - Vollenhove: uit de hand gelopen Pinksterviering

                                             (tussen 1862 en 1881)

5e jaargang nr 3: sept.1989          

                                       - Vollenhove: 2 gevallen van toverij (17e eeuw)

           

5e jaargang nr. 4: dec. 1989         

                                       - Themanummer: Oprichting Spoorweg-Maatschappij

                                             Zwolle-Blokzijl (1881-1914)

Dedico ICT

Copyright © 2015. All Rights Reserved.