• Foto1
 • Foto10
 • Foto11
 • Foto12
 • Foto13
 • Foto14
 • Foto15
 • Foto16
 • Foto17
 • Foto18
 • Foto2
 • Foto3
 • Foto4
 • Foto5
 • Foto6
 • Foto7
 • Foto8
 • Foto9

26e jaargang nr. 1 - maart 201

   - Slag in het Land van Vollenhove (slot) -   (Stichting van het Zwartewaterklooster)

   - Brand, Barsbeek en Brandspuit

   - Herinneringen en geuren

   - Vrijmetselarij in Noord-West Overijssel

   - Van het bestuur (2010-01)

 

26e jaargang nr. 2 - juni 2010

  - In memoriam: Harm Scholtmeijer

  - Schilderijen van Egbertus Rentinck

   - Ans Winters-Kooi: verpleegster ziekenhuis te Vollenhove

   - Edammers uit Vollenhove

   - Het tanen van scheepstextiel

    - Herinneringen en geuren (de pijp)

     - Van het bestuur (2010-02)

 

26e jaargang nr. 3 - september 2010

   - Soldaten op Schokland

   - Diederik Sonoy en Vollenhove

   - Het bos van de Oldenhof

    - Beelden van vroeger, Wanneperveen

    - Van het bestuur

    - Archievendag Steenwijkerland

 

26e jaargang nr. 4 - december 2010       

- Vollenhove, stedelijk verblijf van bisschop, ridder en visser

- Gieterse noodkreet aan Koning Lodewijk Napoleon

- Vondsten van het verdronken dorp Beulake

- Herinneringen en geuren

- Waarneming Wielewaal

- Van het bestuur

27e jaargang nr. 1 - maart 2011               

- Wat betekent “Fulnaho”?

                         - Sporen in het landschap; Spoor 15: De dubbele eegde

                         - Scheepvaart: alternatief voor een uitgevallen busdienst in 1944 en 1945

- Herinneringen aan de kaasfabriek

- Van het bestuur

27e jaargang nr. 2 - juni 2011                  

- De Vlasschuur

                        - Mormoonse emigranten uit Vollenhove

                        - Droogscheerders in Vollenhove

                        - Beelden van verleden en heden. De Blauwe Hand

                        - Aanvulling op het artikel “Scheepvaart: een alternatief voor een uitgevallen busdienst”

                         - De Vrije Vlucht: Luchtvaartonderzoek in de NOP

                         - Van het bestuur

27e jaargang nr. 3 - september 2011      

- De Rollecate

                        - Cadoelerveld: nieuwe natuur op het oude land

                        - De canon van het Land van Vollenhove

                        - Gedicht Vollenhove

                        - Van het bestuur

                        - Archievendag in Steenwijkerland

27e jaargang nr. 4 - december 2011       

- Getuigen van een rijk verleden

                        - Jan Harmensz Krul (ca. 1602-1646)

                        - Speculaasjes voor paleis Het Loo

                        - 1383. Een wonderlijk jaar in Vollenhove

                        - Van het bestuur

28e jaargang nr. 1 - maart 2012   

- Brand van 1868 in de Voorstad van Vollenhove      H. van Heerde

- Vollenhove: “Stad der paleizen”                                              Js. Mooijweer

- “Een Kartuizer lint langs de  Zuiderzee”                                 P.C.M. Rademaker

- Van het bestuur

28e jaargang nr. 2 - juni 2012

                        - Vlas, een oud gewas met een nieuwe toekomst       J. Nieuwenhuys

                        - De watersnoodramp van februari 1825                                   Peter Hollander

                        - MijnStadMijnDorp                                                                        Bert de Vries

                        - Beelden van verleden en heden “De Vollenhoverbrug”

             - Van het bestuur

28e jaargang nr. 3 - september 2012      

- De Monnikenmolen van Sint Jansklooster                J. ten Hove

                         - De lotgenoten in het Armhuis van Vollenhove                     J. Spitse

                         - De moderne kunstenaar4                                                         M.Traast-Bos

                         - Vollenhove en de relatie met Lanz                              H. ten Napel

                         - Beelden van verleden en heden, Wanneperveen

- Van het bestuur

28e jaargang nr. 4 - december 2012

                         - Blokzijls zout                                                                    B.H. van Rosmalen

- Het scheepsmodel in de Kerk van Blokzijl                 Machteld Strijkert

- Vroege landbouw Hoge Land van Vollenhove                    B. van Rosmalen

- Park Oldruitenborgh                                                      J.B. Wester

- Verborgen schatten en een zoen van de juffrouw 

- Van het bestuur

29e jaargang nr. 1 - maart 2013               

- Gat van Dierkes                                                           A. Lassche

                         - Achter de leilinden                                                       J. Nieuwenhuys

                         - Bank van lening in Vollenhove                                    H.J.D. Krikke

                         - Avondfeest in Vollenhove                                            M. Traast-Bos

                         - Van het bestuur

29e jaargang nr. 2 - juni 2013                              

- Aremberg, stadhouder en grootgrondbezitter              H. van Heerde

                        - Jeugdherinneringen                                                      H.F. Wolgen

                        - Rectificatie                                                                    Redactie Kondschap

                        - Van het bestuur

29e jaargang nr. 3 - sept. 2013    

- Scherven in de grond                                                    M.Traast-Bos

                         - Tradities en oude gebruiken                                         A. Lassche

                         - Onderwijsvernieuwing in de Franse tijd          (1)         J. Spitse

                         -  De vondst van een Romaans tufstenen kerkje           B.H. van Rosmalen

  

29e jaargang nr. 4 – dec. 2013

                         - Onderwijsvernieuwing in de Franse tijd (2)                J. Spitse

                         - De boerderij van Harm                                               W. Temmink

                         - Een dijkgraaf uit de vorige eeuw                                R. Hoving

                         - Nog even over tradities                                              J.L. Nering Bögel

30e jaargang nr. 1 – jan. 2014

                          - Rail away naar de Zuiderzee: De tram in Vollenhove           H. Scholtmeijer

                          - Vollenhove steeds meer in trek voor stadswandelingen

                          - Van oude geslachten, het          sinds lange verdwenen dorp Beulake

                          - Onderwijsvernieuwing in de Franse tijd (3 slot)                    J. Spitse

                          - Muntslag in Vollenhove                                                        T. Passon

30e jaargang nr. 2 – juni 2014     

                           - Wanneperveen aan de Hesselter Aa, alias de Wanepe      H. Frans

                           -Hotel Seidel in Vollenhove                     ansichtkaart

                           - 650 jaar waterbeheer, de Wendeler- en Kadoelerweiden   A. Lassche

                           -Bouw van een huis met schuur aan de Grintweg                 B.H. van Rosmalen

                           -Eerste veearts in Vollenhove in 1811                                   H.D.J. Krikke

30e jaargang nr. 3 – sept. 2014   

- Havezaten in Vollenhove te huur en te koop                      H. van Heerde

- Een kanonskogel uit de Kerkstraat in Vollenhove              B.H. van Rosmalen

- De Strontrace. Eerbetoon aan schippers van weleer         J. ten Hove

- Silehem – ontstaan en locatie                                            J. Steenstra

 

30e jaargang nr. 4 – dec. 2014    

- Waar kwamen zij vandaan?                                      B. van Rosmalen en J. Nieuwenhuys (over omgekomen vliegtuigbemanningen)            

- Tram Zwolle-Blokzijl: koeien op en langs de rails!    A. Lassche

- De stadsgracht van Vollenhove                                H. van Heerde

- Jagen in het bosgebied van de Bisschop                 B.H. van Rosmalen

- Oudejaarsviering van voor de oorlog.                      L. Nering Bögel

         

31e jaargang nr. 1     (maart 2015)             

- Ruïne kasteel Toutenburg opgepoetst            B.H. van Rosmalen

- Bij de tijd in Vollenhove                                    H. van Heerde

- Geallieerde oorlogsgraven in Vollenhove        H. van Heerde

- Nieuw leven voor de ansjoviskelder                H. van Heerde

  

31e jaargang nr. 2    (juni 2015)             

- De beer is los                                                   B.H. van Rosmalen en J. Nieuwenhuys

- De reis van baron Sloet in 1849                       J. Wester en H. van Heerde                                                                                        

- Ontmoeting in Hamburg                                  H.D.J. Krikke

- Levertraan                                                       B.H. van Rosmalen

- Zwiers de stekenbakker                                  B.H. van Rosmalen en J. Nieuwenhuys

- Kolenkachels                                                   B.H. van Rosmalen

- Vele handen maken het verleden levend        H. van Heerde

- De naam Ekkerhof                                           B.H. van Rosmalen

 - Krantenberichten van vroeger

 

31e jaargang nr. 3  (sept. 2015)              

 - Kondschap, 30 jaar ploeteren met plezier      B.H. van Rosmalen

- De visafslag van Vollenhove                           H. van Heerde

- Inckle: een mysterieus watertje, of toch niet? B.H. van Rosmalen

- De relatie tussen Hasselt en Vollenhove        M. Montanje-Kramer

- Bouwkunst in Vollenhove  1300 – 1920          J. Wester en H. van Heerde

- Een klein monument in de Bisschopstraat      B.H. van Rosmalen

 

31e jaargang nr. 3  (december 2015)     

- Een kerk die 100 jaar mee moet!                     Martin van der Linde

- Giethoorn 875 jaar in de annalen                     Henk Frans

- De kant van de Voorst op                     B.H. van Rosmalen    

32e jaargang nr 1  (maart 2016)                    

- Seidel                                                                Henk van Heerde

- Uit het leven van Roelof Sloet  tot de Hare       Kirsten Ronda

-  Jonen aan de Walengracht                              Henk Frans                                                                                                       

32e jaargang nr. 2   (juni 2016)      

- Hotel van der Veen – de Witte Villa                 Henk van Heerde

-  De zwagermoord                                             Jos Mooijweer

-  De ramp met de Genemuider pont                  Johan ten Hove

-  Armenzorg en nabuurschap                            Jos Mooijweer

           

32e jaargang nr. 3  (sept. 2016) 

- Smederij Van Heerde                                          Henk van Heerde

- Oldehuis: afbraak en herbestemming                 Henk van Heerde en W. baron Sloet tot Westerholt

-  Kapotte kousen en de scherpe  geur van lysol  Karlijn Noordhof

 

32e jaargang nr. 4 (dec. 2016)      

- Vaarboer Dries Eker: “Het houdt een keer op”                                 Martin vd Linde

- Wicher Post                                                                                              Henk van Heerde

-  De dood van Geertien is een duistere zaak                                     Jari Wesselink

-  Landgoed Oldruitenborgh                                                                    Henk van Heerde

-  “G’naovend Vrouwlu”    Spinjachten in Ambt-Vollenhove             Martin vd Linde

33e jaargang nr. 1          (maart 2017)            

- Eeuwenoude bossen op het  Hoge Land van Vollenhove                                 Piet Bremer

-  Woorden voor huis- en boerderijdieren in het dialect   van Vollenhove       Harrie Scholtmeijer

-  Ronduite bleef ramp bespaard                                                                              Martin van der Linde

-  Schokkers op het Fort                                                                                              Henk van Heerde

-  Marten Kingma, verzetsman   van weinig woorden                                          Geart van der Pol

33e jaargang nr. 2        (juni 2017)      

- Wonen en werken in de Zuurbeek                                                       Josje Nieuwenhuys

- De melkkan van lieve Tijm                                                                  Henk van Heerde

- Eeuwenoude bossen op het Hoge Land van Vollenhove deel 2                  Piet Bremer

- Welkom Schokkers                                                                            Henk van Heerde

33e jaargang nr. 3 (september 2017)

Christus op de koude steen                                                              Mirjam van Velzen-Barendsen
Neen! ’t Is Klaas niet                                                                       Martin van der Linde
Thijmen Alberts Klappe                                                                    Henk van Heerde
De opening van de boerderij was een hele gebeurtenis                       Martin van der Linde
Creatief in “De Klufte”                                                                     Henk de Zeeuw
Drama in de rietlanden                                                                    Arco Lassche
Sint Jansklooster gaat in vlammen op                                                Martin van der Linde

Dedico ICT

Copyright © 2015. All Rights Reserved.