• Foto1
 • Foto10
 • Foto11
 • Foto12
 • Foto13
 • Foto14
 • Foto15
 • Foto16
 • Foto17
 • Foto18
 • Foto2
 • Foto3
 • Foto4
 • Foto5
 • Foto6
 • Foto7
 • Foto8
 • Foto9

26e jaargang nr. 1 - maart 201

   - Slag in het Land van Vollenhove (slot) -   (Stichting van het Zwartewaterklooster)

   - Brand, Barsbeek en Brandspuit

   - Herinneringen en geuren

   - Vrijmetselarij in Noord-West Overijssel

   - Van het bestuur (2010-01)

 

26e jaargang nr. 2 - juni 2010

  - In memoriam: Harm Scholtmeijer

  - Schilderijen van Egbertus Rentinck

   - Ans Winters-Kooi: verpleegster ziekenhuis te Vollenhove

   - Edammers uit Vollenhove

   - Het tanen van scheepstextiel

    - Herinneringen en geuren (de pijp)

     - Van het bestuur (2010-02)

 

26e jaargang nr. 3 - september 2010

   - Soldaten op Schokland

   - Diederik Sonoy en Vollenhove

   - Het bos van de Oldenhof

    - Beelden van vroeger, Wanneperveen

    - Van het bestuur

    - Archievendag Steenwijkerland

 

26e jaargang nr. 4 - december 2010       

- Vollenhove, stedelijk verblijf van bisschop, ridder en visser

- Gieterse noodkreet aan Koning Lodewijk Napoleon

- Vondsten van het verdronken dorp Beulake

- Herinneringen en geuren

- Waarneming Wielewaal

- Van het bestuur

27e jaargang nr. 1 - maart 2011               

- Wat betekent “Fulnaho”?

                         - Sporen in het landschap; Spoor 15: De dubbele eegde

                         - Scheepvaart: alternatief voor een uitgevallen busdienst in 1944 en 1945

- Herinneringen aan de kaasfabriek

- Van het bestuur

27e jaargang nr. 2 - juni 2011                  

- De Vlasschuur

                        - Mormoonse emigranten uit Vollenhove

                        - Droogscheerders in Vollenhove

                        - Beelden van verleden en heden. De Blauwe Hand

                        - Aanvulling op het artikel “Scheepvaart: een alternatief voor een uitgevallen busdienst”

                         - De Vrije Vlucht: Luchtvaartonderzoek in de NOP

                         - Van het bestuur

27e jaargang nr. 3 - september 2011      

- De Rollecate

                        - Cadoelerveld: nieuwe natuur op het oude land

                        - De canon van het Land van Vollenhove

                        - Gedicht Vollenhove

                        - Van het bestuur

                        - Archievendag in Steenwijkerland

27e jaargang nr. 4 - december 2011       

- Getuigen van een rijk verleden

                        - Jan Harmensz Krul (ca. 1602-1646)

                        - Speculaasjes voor paleis Het Loo

                        - 1383. Een wonderlijk jaar in Vollenhove

                        - Van het bestuur

28e jaargang nr. 1 - maart 2012   

- Brand van 1868 in de Voorstad van Vollenhove      H. van Heerde

- Vollenhove: “Stad der paleizen”                                              Js. Mooijweer

- “Een Kartuizer lint langs de  Zuiderzee”                                 P.C.M. Rademaker

- Van het bestuur

28e jaargang nr. 2 - juni 2012

                        - Vlas, een oud gewas met een nieuwe toekomst       J. Nieuwenhuys

                        - De watersnoodramp van februari 1825                                   Peter Hollander

                        - MijnStadMijnDorp                                                                        Bert de Vries

                        - Beelden van verleden en heden “De Vollenhoverbrug”

             - Van het bestuur

28e jaargang nr. 3 - september 2012      

- De Monnikenmolen van Sint Jansklooster                J. ten Hove

                         - De lotgenoten in het Armhuis van Vollenhove                     J. Spitse

                         - De moderne kunstenaar4                                                         M.Traast-Bos

                         - Vollenhove en de relatie met Lanz                              H. ten Napel

                         - Beelden van verleden en heden, Wanneperveen

- Van het bestuur

28e jaargang nr. 4 - december 2012

                         - Blokzijls zout                                                                    B.H. van Rosmalen

- Het scheepsmodel in de Kerk van Blokzijl                 Machteld Strijkert

- Vroege landbouw Hoge Land van Vollenhove                    B. van Rosmalen

- Park Oldruitenborgh                                                      J.B. Wester

- Verborgen schatten en een zoen van de juffrouw 

- Van het bestuur

29e jaargang nr. 1 - maart 2013               

- Gat van Dierkes                                                           A. Lassche

                         - Achter de leilinden                                                       J. Nieuwenhuys

                         - Bank van lening in Vollenhove                                    H.J.D. Krikke

                         - Avondfeest in Vollenhove                                            M. Traast-Bos

                         - Van het bestuur

29e jaargang nr. 2 - juni 2013                              

- Aremberg, stadhouder en grootgrondbezitter              H. van Heerde

                        - Jeugdherinneringen                                                      H.F. Wolgen

                        - Rectificatie                                                                    Redactie Kondschap

                        - Van het bestuur

29e jaargang nr. 3 - sept. 2013    

- Scherven in de grond                                                    M.Traast-Bos

                         - Tradities en oude gebruiken                                         A. Lassche

                         - Onderwijsvernieuwing in de Franse tijd          (1)         J. Spitse

                         -  De vondst van een Romaans tufstenen kerkje           B.H. van Rosmalen

  

29e jaargang nr. 4 – dec. 2013

                         - Onderwijsvernieuwing in de Franse tijd (2)                J. Spitse

                         - De boerderij van Harm                                               W. Temmink

                         - Een dijkgraaf uit de vorige eeuw                                R. Hoving

                         - Nog even over tradities                                              J.L. Nering Bögel

30e jaargang nr. 1 – jan. 2014

                          - Rail away naar de Zuiderzee: De tram in Vollenhove           H. Scholtmeijer

                          - Vollenhove steeds meer in trek voor stadswandelingen

                          - Van oude geslachten, het          sinds lange verdwenen dorp Beulake

                          - Onderwijsvernieuwing in de Franse tijd (3 slot)                    J. Spitse

                          - Muntslag in Vollenhove                                                        T. Passon

30e jaargang nr. 2 – juni 2014     

                           - Wanneperveen aan de Hesselter Aa, alias de Wanepe      H. Frans

                           -Hotel Seidel in Vollenhove                     ansichtkaart

                           - 650 jaar waterbeheer, de Wendeler- en Kadoelerweiden   A. Lassche

                           -Bouw van een huis met schuur aan de Grintweg                 B.H. van Rosmalen

                           -Eerste veearts in Vollenhove in 1811                                   H.D.J. Krikke

30e jaargang nr. 3 – sept. 2014   

- Havezaten in Vollenhove te huur en te koop                      H. van Heerde

- Een kanonskogel uit de Kerkstraat in Vollenhove              B.H. van Rosmalen

- De Strontrace. Eerbetoon aan schippers van weleer         J. ten Hove

- Silehem – ontstaan en locatie                                            J. Steenstra

 

30e jaargang nr. 4 – dec. 2014    

- Waar kwamen zij vandaan?                                      B. van Rosmalen en J. Nieuwenhuys (over omgekomen vliegtuigbemanningen)            

- Tram Zwolle-Blokzijl: koeien op en langs de rails!    A. Lassche

- De stadsgracht van Vollenhove                                H. van Heerde

- Jagen in het bosgebied van de Bisschop                 B.H. van Rosmalen

- Oudejaarsviering van voor de oorlog.                      L. Nering Bögel

         

31e jaargang nr. 1     (maart 2015)             

- Ruïne kasteel Toutenburg opgepoetst            B.H. van Rosmalen

- Bij de tijd in Vollenhove                                    H. van Heerde

- Geallieerde oorlogsgraven in Vollenhove        H. van Heerde

- Nieuw leven voor de ansjoviskelder                H. van Heerde

  

31e jaargang nr. 2    (juni 2015)             

- De beer is los                                                   B.H. van Rosmalen en J. Nieuwenhuys

- De reis van baron Sloet in 1849                       J. Wester en H. van Heerde                                                                                        

- Ontmoeting in Hamburg                                  H.D.J. Krikke

- Levertraan                                                       B.H. van Rosmalen

- Zwiers de stekenbakker                                  B.H. van Rosmalen en J. Nieuwenhuys

- Kolenkachels                                                   B.H. van Rosmalen

- Vele handen maken het verleden levend        H. van Heerde

- De naam Ekkerhof                                           B.H. van Rosmalen

 - Krantenberichten van vroeger

 

31e jaargang nr. 3  (sept. 2015)              

 - Kondschap, 30 jaar ploeteren met plezier      B.H. van Rosmalen

- De visafslag van Vollenhove                           H. van Heerde

- Inckle: een mysterieus watertje, of toch niet? B.H. van Rosmalen

- De relatie tussen Hasselt en Vollenhove        M. Montanje-Kramer

- Bouwkunst in Vollenhove  1300 – 1920          J. Wester en H. van Heerde

- Een klein monument in de Bisschopstraat      B.H. van Rosmalen

 

31e jaargang nr. 3  (december 2015)     

- Een kerk die 100 jaar mee moet!                     Martin van der Linde

- Giethoorn 875 jaar in de annalen                     Henk Frans

- De kant van de Voorst op                     B.H. van Rosmalen    

32e jaargang nr 1  (maart 2016)                    

- Seidel                                                                Henk van Heerde

- Uit het leven van Roelof Sloet  tot de Hare       Kirsten Ronda

-  Jonen aan de Walengracht                              Henk Frans                                                                                                       

32e jaargang nr. 2   (juni 2016)      

- Hotel van der Veen – de Witte Villa                 Henk van Heerde

-  De zwagermoord                                             Jos Mooijweer

-  De ramp met de Genemuider pont                  Johan ten Hove

-  Armenzorg en nabuurschap                            Jos Mooijweer

           

32e jaargang nr. 3  (sept. 2016) 

- Smederij Van Heerde                                          Henk van Heerde

- Oldehuis: afbraak en herbestemming                 Henk van Heerde en W. baron Sloet tot Westerholt

-  Kapotte kousen en de scherpe  geur van lysol  Karlijn Noordhof

 

32e jaargang nr. 4 (dec. 2016)      

- Vaarboer Dries Eker: “Het houdt een keer op”                                 Martin vd Linde

- Wicher Post                                                                                              Henk van Heerde

-  De dood van Geertien is een duistere zaak                                     Jari Wesselink

-  Landgoed Oldruitenborgh                                                                    Henk van Heerde

-  “G’naovend Vrouwlu”    Spinjachten in Ambt-Vollenhove             Martin vd Linde

33e jaargang nr. 1          (maart 2017)            

- Eeuwenoude bossen op het  Hoge Land van Vollenhove                                 Piet Bremer

-  Woorden voor huis- en boerderijdieren in het dialect   van Vollenhove       Harrie Scholtmeijer

-  Ronduite bleef ramp bespaard                                                                              Martin van der Linde

-  Schokkers op het Fort                                                                                              Henk van Heerde

-  Marten Kingma, verzetsman   van weinig woorden                                          Geart van der Pol

33e jaargang nr. 2        (juni 2017)      

- Wonen en werken in de Zuurbeek                                                       Josje Nieuwenhuys

- De melkkan van lieve Tijm                                                                  Henk van Heerde

- Eeuwenoude bossen op het Hoge Land van Vollenhove deel 2                  Piet Bremer

- Welkom Schokkers                                                                            Henk van Heerde

Dedico ICT

Copyright © 2015. All Rights Reserved.