• Foto1
 • Foto10
 • Foto11
 • Foto12
 • Foto13
 • Foto14
 • Foto15
 • Foto16
 • Foto17
 • Foto18
 • Foto2
 • Foto3
 • Foto4
 • Foto5
 • Foto6
 • Foto7
 • Foto8
 • Foto9

De werkgroep tentoonstellingen houdt zich bezig met het actueel en interessant houden van de kabinetten adel en havezaten, geestelijkheid, visserij en bevolking (inclusief vitrines Van Setten en de oude winkel); en met het bedenken, voorbereiden en inrichten van een jaarlijkse wisseltentoonstelling. Verder is een taak de doorlopende informatievoorziening aan de gastheren en gastvrouwen, ten einde de kwaliteit van het gebodene aan bezoekers zo hoog mogelijk te laten zijn.

In de werkgroep zitten de verantwoordelijken voor de genoemde afdelingen:

Jan Wester (directeur) voor Adel en Havezaten, tevens samensteller van de wisselexpositie in 2018,

vacature voor Geestelijkheid,

vacature voor Bevolking,

vacature voor Visserij.


(de vacatures zijn ontstaan door de beslissing van het bestuur om deze taken zoveel mogelijk bij niet-bestuursleden neer te leggen.
 

Veranderingen in de tentoonstellingsruimte t.a.v. wanden, kleuren, licht worden vooral uitgevoerd door de klusgroep, die bestaat uit Dick Slimmen en incidenteel Henk Dikken, voor verlichting aangevuld met Ricardo Konter en Klaas Winter.

De groep komt - behalve in de zomermaanden - globaal maandelijks bijeen. 
De kerstgroepenexpositie in december wordt georganiseerd door Dineke Konter, onder verantwoordelijkheid en medewerking van deze werkgroep.

Dedico ICT

Copyright © 2015. All Rights Reserved.