• Foto1
 • Foto10
 • Foto11
 • Foto12
 • Foto13
 • Foto14
 • Foto15
 • Foto16
 • Foto17
 • Foto18
 • Foto2
 • Foto3
 • Foto4
 • Foto5
 • Foto6
 • Foto7
 • Foto8
 • Foto9

De werkgroep tentoonstellingen houdt zich bezig met het actueel en interessant houden van de kabinetten adel en havezaten, geestelijkheid, visserij en bevolking (inclusief vitrines Van Setten en de oude winkel); en met het bedenken, voorbereiden en inrichten van een jaarlijkse wisseltentoonstelling. Daarnaast houdt de werkgroep zich bezig met de jaarlijkse expositie van kerststallen. Verder is een taak de doorlopende informatievoorziening aan de gastheren en gastvrouwen, ten einde de kwaliteit van het gebodene aan bezoekers zo hoog mogelijk te laten zijn.

In de werkgroep zitten de verantwoordelijken voor de genoemde afdelingen:

Jan Wester voor Adel en Havezaten,

Dineke Konter voor Geestelijkheid,

Ans Platenkamp voor Bevolking,

Henk van Heerde voor Visserij.

Zij laten zich elk voor hun taak ondersteunen door enkele vrijwilligers, zoals Jannie Rook en Netta Winter bij Bevolking, Henk van Heerde bij Adel en Havezaten, en Dick Slimmen en Ben Boerema bij visserij. 

Henk van Heerde is voorzitter van de werkgroep.

Veranderingen in de tentoonstellingsruimte t.a.v. wanden, kleuren, licht worden vooral uitgevoerd door de klusgroep, die bestaat uit Dick Slimmen en incidenteel Henk Dikken, voor verlichting aangevuld met Ricardo Konter en Klaas Winter.

De groep komt - behalve in de zomermaanden - globaal maandelijks bijeen. Dineke maakt de vergaderverslagen.

Dedico ICT

Copyright © 2015. All Rights Reserved.