• Foto1
 • Foto10
 • Foto11
 • Foto12
 • Foto13
 • Foto14
 • Foto15
 • Foto16
 • Foto17
 • Foto18
 • Foto2
 • Foto3
 • Foto4
 • Foto5
 • Foto6
 • Foto7
 • Foto8
 • Foto9

De werkgroep tentoonstellingen houdt zich bezig met het actueel en interessant houden van de kabinetten adel en havezaten, geestelijkheid, visserij en bevolking (inclusief vitrines Van Setten en de oude winkel); en met het bedenken, voorbereiden en inrichten van een jaarlijkse wisseltentoonstelling. Verder is een taak de doorlopende informatievoorziening aan de gastheren en gastvrouwen, ten einde de kwaliteit van het gebodene aan bezoekers zo hoog mogelijk te laten zijn.


We zijn dringend op zoek naar nieuwe vrijwilligers die dit onderdeel willen bemensen, mogelijk samen met bestaande vrijwilligers. Ook zij, die het wel één keertje willen proberen, met een nieuwe wisseltentoonstelling zijn van harte welkom.

 

Veranderingen in de tentoonstellingsruimte t.a.v. wanden, kleuren, licht worden vooral uitgevoerd door de klusgroep, die bestaat uit Dick Slimmen en Klaas Winter met aanvullende mensen voor verlichting en incidentele klussen.

De groep komt - behalve in de zomermaanden - globaal maandelijks bijeen. 
De kerstgroepenexpositie in december wordt georganiseerd door Dineke Konter, onder verantwoordelijkheid en medewerking van deze werkgroep.

Dedico ICT

Copyright © 2015. All Rights Reserved.