• Foto1
  • Foto10
  • Foto11
  • Foto12
  • Foto13
  • Foto14
  • Foto15
  • Foto16
  • Foto17
  • Foto18
  • Foto2
  • Foto3
  • Foto4
  • Foto5
  • Foto6
  • Foto7
  • Foto8
  • Foto9

Het bezoek van een groep basisschoolkinderen aan het CHC Land van Vollenhove begint met het vertellen van het spannende verhaal over de Durgerdammers. Het is een waar gebeurd verhaal van vissers die in de winter verdwaalden op de Zuiderzee en uiteindelijk ‘aanspoelden’ in Vollenhove.

Daarna worden de leerlingen in twee groepen gedeeld en gaan ze het verhaal voor elkaar naspelen (toneel). Zo kunnen de leerlingen beleven wat er toen is gebeurd en hoe dat moet zijn geweest. De andere groep gaat de speurtocht door het museum doen. De speurtocht heeft betrekking op de Durgerdammers, Schokland en de visserij.

De werkgroep educatie die dit allemaal regelt bestaat uit:

Margreet Winters

Annemarie Dam

Mirjam de Jonge

Koos IJspeert

Sigriet Zelhorst

Femmie van Bruggen

Ans Platenkamp

Er wordt samengewerkt met het Platform Cultuureducatie Steenwijkerland. Hierin zitten de scholen voor primair onderwijs, met (erfgoed)musea, de Bibliotheek, De Meenthe, Scala Centrum voor de Kunsten en de gemeente. Men voelt zich samen verantwoordelijk voor de cultuureducatie in Steenwijkerland. Cultuurcoach Karin Klomp ontwikkelt plannen, voert het programma uit en adviseert het Platform over te ontwikkelen beleid. Doel is om alle leerlingen in hun school loopbaan in ieder geval één keer met alle kunstdisciplines en met erfgoed kennis te laten maken. Per jaar wordt een zogenaamd Cultuurmenu samengesteld, zie ook cultuurmenusteenwijkerland.nl.

Veel basisscholen hebben ons museum al bezocht in het kader van het Cultuurmenu. Het gaat dan om kinderen uit de groepen 5 t/m 8, die zo’n anderhalf uur doorbrengen in het museum, met begeleiding van hun leerkracht en uiteraard enkele vrijwilligers van de werkgroep, aangevuld met mensen uit de groep gastheren/gvrouwen van het CHC.

Dedico ICT

Copyright © 2015. All Rights Reserved.