• Foto1
 • Foto10
 • Foto11
 • Foto12
 • Foto13
 • Foto14
 • Foto15
 • Foto16
 • Foto17
 • Foto18
 • Foto2
 • Foto3
 • Foto4
 • Foto5
 • Foto6
 • Foto7
 • Foto8
 • Foto9
 
 
22e jaargang nr. 3: sept. 2006      
 
                                       - een paspoort voor Hendrik Bannier uit Vollenhove in 1628
 
                                       - Henk Lassche, de postbode
 
                                       - Sporen in het landschap nr. XIII: hakhout
 
 
22e jaargang nr. 4: dec. 2006       
 
                                       - Omzwervingen door bibliotheekland Brederwiede (1)
 
                                       - Toutenburg (T.J. Kingma)
 
                                       - Van Stichting Oudheidkamer Brederwiede (SOB) naar Stichting Cultuur Historisch Centrum Land van Vollenhove
 

23e jaargang nr. 1 - maart 2007   
 
                                       - Omzwervingen door bibliotheekland Brederwiede (2)
 
                                       - Oppen Swolle 4: een verdwenen boerderij (periode 1916-2007)
 
                                       - Van het bestuur: CHC Land van Vollenhove (deel 2)
 
 
23e jaargang nr. 2 - juni 2007      
 
                                       - De Moespotvaart, een oud water
 
                                       - Terug in Vollenhove – de geschiedenis van een lakenloodje
 
                                       - Geschiedenis van de gemeente Steenwijkerland weer een stuk toegankelijker
 
                                      
 
23e jaargang nr. 3 - sept. 2007    
 
                                       - Piet Visscher, hoofdchirurgijn op Ceylon
 
                                       - Het verhaal van de VN 66
 
                                       - Sporen in het landschap: Spoor XIV: Toren in de Schaarweg
 
                                      
 
23e jaargang nr. 4 - dec. 2007     
 
                                       - Christiaan Kaempff, Scholtus in Giethoorn
 
                                       - Scheepsramp Zuiderzee en verkoop VN 71
 
                                       - Nogmaals: De Oerkuinder (reactie op: de Moespotvaart)
 
                                       - Rietsnijder
 
                                    
 
24e jaargang nr. 1 - maart 2008   
 
                                       - Ten Napel: boerderij en familienaam,      P.Datema
 
                                       - Toneelvereniging Bilderdijk,                    W.H. Dijksma
 
                                       - Nogmaals de Oerkuinder,                        P. Datema
 
                                  
 
24e jaargang nr. 2 - juni 2008      
 
                                       - Een aartsbisschop uit Vollenhove, door P.Datema
 
                                       - De buurtschap Doosje, door M. Doosje
 
                                       - De eerste boerderij in de NOP, door A.Lassche
 
                                    
 
24e jaargang nr. 3 - sept. 2008    
 
                                       - Over het hoe en waarom van locomobielen                       J.M.M. Nieuwenhuys
 
                                       - Herman Rafaelis Rodensteen, een internationale orgelbouwer  uit Vollenhove in de 16e eeuw,                                 H.D.J. Krikke
 
                                       - Bodemvondst bij de buurtschap Muggenbeet,                     A. Lassche en B. van Rosmalen
 
                                       - CHC-impressies, augustus 2008
 
                                       
 
24e Jaargang nr. 4 - dec. 2008    
 
                                       -Vollenhove: het Land, het Ambt en de Stad                        Js Mooijweer
 
                                      -Vollenhoofse woorden voor het menselijk lichaam,           H. Scholtmeijer
 
                                      -Er dreef plotseling een wolk voorbij,                                 Marijke Traast
 
                                      
 
25e Jaargang nr. 1 - maart 2009 
 
                                      -Slag in het land van Vollenhove - prelude.               P.C.M. Rademaker
 
                                      -Kogge bij Marknesse                                                 B. van Rosmalen
 
                                      -Geurbeleving                                                             B.H. van Rosmalen
 
                                      -De Vollenhoofse diligencedienst                                J.H.S.M. Veen
 
                                      -
 
 
 
25e jaargang nr. 2 - juni 2009     
 
 -Katoenweverij in Vollenhove en omgeving                         J.Spitse 
- Slag in het land van Vollenhove .  Deel 1: ter kruisvaart,    P.C.M. Rademaker
 
-Geuren over het land van Vollenhove,                                  J. Nieuwenhuys
 
-Muziektent te St Jansklooster,                                              A. Lassche
 
-Beelden van vroeger
 
 
 
25e jaargang nr.3 - sept. 2009     
 
  -Slag in het land van Vollenhove. Deel 2: Een heilig graf kerk,   P.C..M. Rademaker
 
 -Katoenweverij in Vollenhove en omgeving                                 J.Spitse 
 
  -Molens van Blokzijl                                                                    G.H Varwijk en H.D.J. Krikke
 
  -Van Ribbe tot polderland,                                                          M.L. Traast-Bos
 
  -Herinneringen en geuren,                                                          H. Scholtmeijer
 
   -Van het bestuur CHC
 
   -Landelijke archievendag van gemeente Steenwijkerland
 
 
 
25e jaargang nr.4 - dec. 2009      
 
 -Slag in het land  van Vollenhove. Deel 3: de slag ontbrandt
 
 -Kapel van de bisschop-gevangenis-het Fort,                          P.Datema
 
 -Vollenhoofse woorden,                                                            H. Scholtmeijer
 
-Herinneringen. Geuren van appels                                         G. Haandrikman
 
 
 
26e jaargang nr. 1 - maart 201
 
   - Slag in het Land van Vollenhove (slot) -   (Stichting van het Zwartewaterklooster)
 
   - Brand, Barsbeek en Brandspuit
 
   - Herinneringen en geuren
 
   - Vrijmetselarij in Noord-West Overijssel
 
   - Van het bestuur (2010-01)
 
 
 
26e jaargang nr. 2 - juni 2010
 
  - In memoriam: Harm Scholtmeijer
 
  - Schilderijen van Egbertus Rentinck
 
   - Ans Winters-Kooi: verpleegster ziekenhuis te Vollenhove
 
   - Edammers uit Vollenhove
 
   - Het tanen van scheepstextiel
 
    - Herinneringen en geuren (de pijp)
 
     - Van het bestuur (2010-02)
 
 
26e jaargang nr. 3 - september 2010
 
   - Soldaten op Schokland
 
   - Diederik Sonoy en Vollenhove
 
   - Het bos van de Oldenhof
 
    - Beelden van vroeger, Wanneperveen
 
    - Van het bestuur
 
    - Archievendag Steenwijkerland
 
 
 
26e jaargang nr. 4 - december 2010       
 
- Vollenhove, stedelijk verblijf van bisschop, ridder en visser
 
- Gieterse noodkreet aan Koning Lodewijk Napoleon
 
- Vondsten van het verdronken dorp Beulake
 
- Herinneringen en geuren
 
- Waarneming Wielewaal
 
- Van het bestuur

27e jaargang nr. 1 - maart 2011               
 
- Wat betekent “Fulnaho”?
 
                         - Sporen in het landschap; Spoor 15: De dubbele eegde
 
                         - Scheepvaart: alternatief voor een uitgevallen busdienst in 1944 en 1945
 
- Herinneringen aan de kaasfabriek
 
- Van het bestuur
 
 
27e jaargang nr. 2 - juni 2011                  
 
- De Vlasschuur
 
                        - Mormoonse emigranten uit Vollenhove
 
                        - Droogscheerders in Vollenhove
 
                        - Beelden van verleden en heden. De Blauwe Hand
 
                        - Aanvulling op het artikel “Scheepvaart: een alternatief voor een uitgevallen busdienst”
 
                         - De Vrije Vlucht: Luchtvaartonderzoek in de NOP
 
                         - Van het bestuur
 
 
27e jaargang nr. 3 - september 2011      
 
- De Rollecate
 
                        - Cadoelerveld: nieuwe natuur op het oude land
 
                        - De canon van het Land van Vollenhove
 
                        - Gedicht Vollenhove
 
                        - Van het bestuur
 
                        - Archievendag in Steenwijkerland
 
 
27e jaargang nr. 4 - december 2011       
 
                       - Getuigen van een rijk verleden
 
                        - Jan Harmensz Krul (ca. 1602-1646)
 
                        - Speculaasjes voor paleis Het Loo
 
                        - 1383. Een wonderlijk jaar in Vollenhove
 
                        - Van het bestuur
 
 
28e jaargang nr. 1 - maart 2012   
 
- Brand van 1868 in de Voorstad van Vollenhove                     H. van Heerde
 
- Vollenhove: “Stad der paleizen”                                              Js. Mooijweer
 
- “Een Kartuizer lint langs de  Zuiderzee”                                 P.C.M. Rademaker
 
- Van het bestuur
 
 
28e jaargang nr. 2 - juni 2012
 
                        - Vlas, een oud gewas met een nieuwe toekomst               J. Nieuwenhuys
 
                        - De watersnoodramp van februari 1825                             Peter Hollander
 
                        - MijnStadMijnDorp                                                              Bert de Vries
 
                        - Beelden van verleden en heden “De Vollenhoverbrug”
 
 
 
28e jaargang nr. 3 - september 2012      
 
                         - De Monnikenmolen van Sint Jansklooster                  J. ten Hove
 
                         - De lotgenoten in het Armhuis van Vollenhove             J. Spitse
 
                         - De moderne kunstenaar4                                            M.Traast-Bos
 
                         - Vollenhove en de relatie met Lanz                              H. ten Napel
 
                         - Beelden van verleden en heden, Wanneperveen
 
 
 
28e jaargang nr. 4 - december 2012
 
                         - Blokzijls zout                                                               B.H. van Rosmalen
 
                        - Het scheepsmodel in de Kerk van Blokzijl                  Machteld Strijkert
 
                        - Vroege landbouw Hoge Land van Vollenhove             B. van Rosmalen
 
                        - Park Oldruitenborgh                                                      J.B. Wester
 
                        - Verborgen schatten en een zoen van de juffrouw 
 
 
 
29e jaargang nr. 1 - maart 2013               
 
                          - Gat van Dierkes                                                          A. Lassche
 
                         - Achter de leilinden                                                       J. Nieuwenhuys
 
                         - Bank van lening in Vollenhove                                    H.J.D. Krikke
 
                         - Avondfeest in Vollenhove                                            M. Traast-Bos
 
                        
 
29e jaargang nr. 2 - juni 2013                              
 
                         - Aremberg, stadhouder en grootgrondbezitter              H. van Heerde
 
                        - Jeugdherinneringen                                                      H.F. Wolgen
 
                        
 
                       
 
29e jaargang nr. 3 - sept. 2013    
 
                         - Scherven in de grond                                                   M.Traast-Bos
 
                         - Tradities en oude gebruiken                                         A. Lassche
 
                         - Onderwijsvernieuwing in de Franse tijd          (1)         J. Spitse
 
                         -  De vondst van een Romaans tufstenen kerkje           B.H. van Rosmalen
 
  
 
29e jaargang nr. 4 – dec. 2013
 
                         - Onderwijsvernieuwing in de Franse tijd (2)                J. Spitse
 
                         - De boerderij van Harm                                               W. Temmink
 
                         - Een dijkgraaf uit de vorige eeuw                                R. Hoving
 
                         - Nog even over tradities                                              J.L. Nering Bögel
 
 
30e jaargang nr. 1 – jan. 2014
 
                          - Rail away naar de Zuiderzee: De tram in Vollenhove                     H. Scholtmeijer
 
                          - Vollenhove steeds meer in trek voor stadswandelingen
 
                          - Van oude geslachten, het sinds lange verdwenen dorp Beulake
 
                          - Onderwijsvernieuwing in de Franse tijd (3 slot)                               J. Spitse
 
                          - Muntslag in Vollenhove                                                                   T. Passon
 
 
30e jaargang nr. 2 – juni 2014     
 
                           - Wanneperveen aan de Hesselter Aa, alias de Wanepe      H. Frans
 
                           -Hotel Seidel in Vollenhove                     ansichtkaart
 
                           - 650 jaar waterbeheer, de Wendeler- en Kadoelerweiden   A. Lassche
 
                           -Bouw van een huis met schuur aan de Grintweg                 B.H. van Rosmalen
 
                           -Eerste veearts in Vollenhove in 1811                                   H.D.J. Krikke
 
 
30e jaargang nr. 3 – sept. 2014   
 
- Havezaten in Vollenhove te huur en te koop                      H. van Heerde
 
- Een kanonskogel uit de Kerkstraat in Vollenhove              B.H. van Rosmalen
 
- De Strontrace. Eerbetoon aan schippers van weleer         J. ten Hove
 
- Silehem – ontstaan en locatie                                            J. Steenstra
 
 
 
30e jaargang nr. 4 – dec. 2014    
 
- Waar kwamen zij vandaan?                                      B. van Rosmalen en J. Nieuwenhuys (over omgekomen vliegtuigbemanningen)            
 
- Tram Zwolle-Blokzijl: koeien op en langs de rails!    A. Lassche
 
- De stadsgracht van Vollenhove                                H. van Heerde
 
- Jagen in het bosgebied van de Bisschop                 B.H. van Rosmalen
 
- Oudejaarsviering van voor de oorlog.                      L. Nering Bögel
 
         
 
31e jaargang nr. 1     (maart 2015)             
 
- Ruïne kasteel Toutenburg opgepoetst            B.H. van Rosmalen
 
- Bij de tijd in Vollenhove                                    H. van Heerde
 
- Geallieerde oorlogsgraven in Vollenhove        H. van Heerde
 
- Nieuw leven voor de ansjoviskelder                H. van Heerde
 
  
 
31e jaargang nr. 2    (juni 2015)             
 
- De beer is los                                                   B.H. van Rosmalen en J. Nieuwenhuys
 
- De reis van baron Sloet in 1849                       J. Wester en H. van Heerde                                                                                        
 
- Ontmoeting in Hamburg                                  H.D.J. Krikke
 
- Levertraan                                                       B.H. van Rosmalen
 
- Zwiers de stekenbakker                                  B.H. van Rosmalen en J. Nieuwenhuys
 
- Kolenkachels                                                   B.H. van Rosmalen
 
- Vele handen maken het verleden levend        H. van Heerde
 
- De naam Ekkerhof                                           B.H. van Rosmalen
 
 - Krantenberichten van vroeger
 
 
 
31e jaargang nr. 3  (sept. 2015)              
 
 - Kondschap, 30 jaar ploeteren met plezier      B.H. van Rosmalen
 
- De visafslag van Vollenhove                           H. van Heerde
 
- Inckle: een mysterieus watertje, of toch niet? B.H. van Rosmalen
 
- De relatie tussen Hasselt en Vollenhove        M. Montanje-Kramer
 
- Bouwkunst in Vollenhove  1300 – 1920          J. Wester en H. van Heerde
 
- Een klein monument in de Bisschopstraat      B.H. van Rosmalen
 
 
 
31e jaargang nr. 3  (december 2015)     
 
- Een kerk die 100 jaar mee moet!                     Martin van der Linde
 
- Giethoorn 875 jaar in de annalen                     Henk Frans
 
- De kant van de Voorst op                                B.H. van Rosmalen    
 
 
 
32e jaargang nr 1  (maart 2016)                    
 
- Seidel                                                                Henk van Heerde
 
- Uit het leven van Roelof Sloet  tot de Hare       Kirsten Ronda
 
-  Jonen aan de Walengracht                              Henk Frans                                                                                                       
 
 
 
32e jaargang nr. 2   (juni 2016)      
 
- Hotel van der Veen – de Witte Villa                 Henk van Heerde
 
-  De zwagermoord                                             Jos Mooijweer
 
-  De ramp met de Genemuider pont                  Johan ten Hove
 
-  Armenzorg en nabuurschap                            Jos Mooijweer
 
           
 
32e jaargang nr. 3  (sept. 2016) 
 
- Smederij Van Heerde                                          Henk van Heerde
 
- Oldehuis: afbraak en herbestemming                 Henk van Heerde en W. baron Sloet tot Westerholt
 
-  Kapotte kousen en de scherpe  geur van lysol  Karlijn Noordhof
 
 
 
32e jaargang nr. 4 (dec. 2016)      
 
- Vaarboer Dries Eker: “Het houdt een keer op”                                 Martin vd Linde
 
- Wicher Post                                                                                       Henk van Heerde
 
-  De dood van Geertien is een duistere zaak                                     Jari Wesselink
 
-  Landgoed Oldruitenborgh                                                                 Henk van Heerde
 
-  “G’naovend Vrouwlu”    Spinjachten in Ambt-Vollenhove                 Martin vd Linde
 
 
 
33e jaargang nr. 1          (maart 2017)            
 
Eeuwenoude bossen op het  Hoge Land van Vollenhove                     Piet Bremer
 
Woorden voor huis- en boerderijdieren in het dialect van Vollenhove   Harrie Scholtmeijer
 
Ronduite bleef ramp bespaard                                                               Martin van der Linde
 
Schokkers op het Fort                                                                            Henk van Heerde
 
Marten Kingma, verzetsman van weinig woorden                                 Geart van der Pol
 
 
33e jaargang nr. 2        (juni 2017)      
 
Wonen en werken in de Zuurbeek                                                   Josje Nieuwenhuys
 
De melkkan van lieve Tijm                                                               Henk van Heerde
 
Eeuwenoude bossen op het Hoge Land van Vollenhove deel 2     Piet Bremer
 
Welkom Schokkers                                                                          Henk van Heerde
 
 
33e jaargang nr. 3 (september 2017)
 
Christus op de koude steen                                                 Mirjam van Velzen-Barendsen
Neen! ’t Is Klaas niet                                                            Martin van der Linde
Thijmen Alberts Klappe                                                        Henk van Heerde
De opening van de boerderij was een hele gebeurtenis      Martin van der Linde
Creatief in “De Klufte”                                                           Henk de Zeeuw
Drama in de rietlanden                                                         Arco Lassche
Sint Jansklooster gaat in vlammen op                                 Martin van der Linde
 
33e jaargang nr. 4 (december 2017)
In memoriam Klaas Boes (1941-2017)                                 Henk van Heerde
De jeugd van Klaas Boes op ‘De Olde Doper’                      Tanja Rigter
De Beeldenstorm van 1578 te Vollenhove                            Henk van Heerde
Heren en boeren voor de poort                                             Henk van Heerde
Een spoor van Willem Bernars gevonden                             Henk van Heerde
Een nieuwe ambtswoning voor de predikant                        Martin van der Linde
Op zoek naar de gezichten van de steden van Overijssel    Henk van Heerde
 
34e jaargang nr. 1  (maart 2018)
Onderduikers bij tante Hillegien?                                         Josje Nieuwenhuys
Twee Joodse mannen uit Vollenhove weggevoerd              Henk van Heerde
De Poeleboer en Seyss Inquart                                           Ab en Bruno Klappe
Ik vergeet nooit hoe hij daar uit het riet tevoorschijn kwam Martin van der Linde
Een Haagse bleekneus in Vollenhove                                 Henk van Heerde/ Johan ten Hove
Zeven Vollenhoofse burgers  opgepakt                               Albert Schonewille
Jan van Welie ‘bleef hangen’ In Sint Jansklooster              Johan ten Hove
           
 
34e jaargang nr. 2, juni 2018 
Zandlopers op baanderdeuren                                                           Henk de Zeeuw
Het verhaal van de boerderij die Harm Haasjes vormde                    Lotte Krediet
De lotgevallen van Reint Haasjes in de maanden na de Bevrijding - Martin van der Linde
Het vriendenboek van Anna op de Toutenburg                                  Henk van Heerde
Toon de Robbe en de ballonvaarders                                                 Bruno Klappe
Georg Blum, tuinarchitect van Overijssel                                           Martin van der Linde
 
34e jaargang nr. 3, september 2018                                             
Tentoonstelling Oldruitenborgh en Oranje                                     Henk van Heerde
Anton Henri baron Sloet van Oldruitenborgh (1798-1871)            Albert Mensema
Dominee Henricus van der Poel 55 jaar in Vollenhove                 H.D.J. Krikke
Stadsomroeper Jan Scheer                                                           Henk van Heerde
Vergaderboer Hulleman: 'Ik kreeg soms zulke pakken papier!'     Martin van der Linde
Katholieken in Vollenhove na de Reformatie                                 Henk van Heerde
Dag van de Geschiedenis in Blokzijl                                              Martine de Boer
 
34e jaargang nr. 4, december 2018
Katholieken in Vollenhove na de Reformatie, deel 2             Henk van Heerde
150 jaar Nut in Vollenhove  Roelof Gortemaker/Henk van Heerde
De zijde van Gerrisheim Piet den Otter
 
35e jaargang nr. 1, maart 2019 
O, rampzalig Vollenhove! Bruno Klappe
Katholieken in Vollenhove na de reformatie deel 3 Henk van Heerde
In ’t stage bewustzijn van z’n grafelijkheid                  Henk van Heerde
 
35e jaargang nr. 2, juni 2019
De Wieden voor het eerst op de kaart                            Jos Mooijweer
Laurent Nering Bögel kon Vollenhove niet vergeten      Henk van Heerde
De oorlog door Laurents ogen                                        Susanne Steenhuis
Parlevinker Klappe verzet de bakens                             Bruno Klappe
Een schitterend verlichte optocht                                    Herman Westhuis
Alles uit de kast                                                               Henk van Heerde
 
35e jaargang nr. 3, september 2019
Watergemaal A.F. Stroink 1919-2019                             Henk van Heerde
Over de Moespotvaart                                                    Henk de Zeeuw
Jennechiesmarkt in Vollenhove                                      Henk van Heerde
De eerste predikanten van Blankenham                        Wim den Hollander
 
35e jaargang nr. 4, december 2019
Boerderijen in de stad Vollenhove             Henk van Heerde
Nieuwjaar winnen                                      Harrie Scholtmeijer 
Jachin                                                        Henk van Heerde
Onrust in Blankenham in 1805                  Ton de Graaf 
 
36e jaargang nr. 1, maart 2020
Boerderijen in de stad Vollenhove                                                        Henk van Heerde
Zoektocht naar Marten van Dalen, verzetsman uit Sint Jansklooster  Johan ten Hove
De bevrijding van Vollenhove op 15 april 1945                                    Henk van Heerde
Een leven lang stoven zetten                                                               Henk van Heerde
 
37e jaargang nr. 2, juni 2020
De opmerkelijke comeback van dokter Jansen                                    Marin van der Linde
Over de Lagere Landbouwschool in Sint Jansklooster                        Henk de Zeeuw
Straatnamen die herinneren aan het verleden van St. Jansklooster    Wiet Vaartjes
Stadsboerderijen in de Vollenhove 3                                                   Henk van Heerde
Nieuw in het museum                                                                          Henk van Heerde
 
36e jaargang nr. 3, september 2020
 
Het Vollenhoofs volkslied                       Harrie Scholtmeijer         
Een Joodse gemeente in opspraak       J.F. Berkhout 
De storm van 24 januari 1884               Henk van Heerde 
Onderwijzeres te Ambt-Vollenhove       Jan Helderman
De Hoeksteen                                       Henk van Heerde 
 
36e jaargang nr. 4, december 2020
 
Van Sint Jansklooster naar Pease          Martin van der Linde
Landgoed de Oldenhof                           Rien de Vries
Tekening van Klaas Kwakman               Henk van Heerde
Vlucht van Sambeek naar Vollenhove   Annemarie Mast
Een opmerkelijk schilderij                      Henk van Heerde
 
37e jaargang nr. 1 , maart 2021
 
De ruilverkaveling Vollenhove-Blokzijl (deel 1)                                 Henk de Zeeuw, Sint Jansklooster
Catharina Elisabeth Boudewina baronesse Sloet van Marxveld      Henk van Heerde, Vollenhove
De freules in de oorlog op havezate De Oldenhof                            Barbara Joustra, Apeldoorn
 
37e jaargang nr. 2, juni 2021
 
De ruilverkaveling Vollenhove-Blokzijl deel 2          Henk de Zeeuw, Sint Jansklooster
Sporen in het landschap - de grote ontginningen   Arco Lassche, Sint Jansklooster
Weijs, timmerman en dragonder                             Henk van Heerde, Vollenhove
Visrokerij Tukker in de Visschersstraat                    Henk van Heerde, Vollenhove
 
37e jaargang nr. 3, september 2021
 
Garnizoenen op het Oldehuis                                      Henk van Heerde
Restanten van het Schokker dialect in Vollenhove     Harrie Scholtmeijer  
Geheimzinnige middeleeuwse symbolen                    Henk van Heerde
 
37e jaargang nr. 4, december 2021
 
Als het vriest Anne Vlieger
De ruilverkaveling Vollenhove-Blokzijl (deel 3) Henk de Zeeuw
Een bijzondere Statenbijbel  Henk van Heerde
Boeren tussen turf, riet en adel                          Martin van der Linde
 
38e jaargang nr. 1 , maart 2022
 
De Opstand, omwenteling voor Vollenhove      Henk van Heerde
Schokkers op het Kalverenbosch                     Henk van Heerde
De oorlog door de ogen van een vijfjarige        Sjaak Onderdelinden.
In memoriam Paul Datema 1928-2021             Jos Mooijweer
 
38e jaargang nr. 2, juni 2022
 
Het rampjaar in Blokzijl en Vollenhove                             Martin van der Linde
De Dorpsstraat van St. Jansklooster in de jaren vijftig     Wiet Vaartjes
Agrarisch erfgoed in het Land van Vollenhove                Henk de Zeeuw
 
38e jaargang nr. 3, september 2022
 
Café ‘De Moespot’ door de jaren heen                     Paula Heeger en Anna Hofstra
Nijverheid rond de haven                                        Henk van Heerde
Gevelstenen: geschiedenis in steen                        Vincent Erdin
De wijzerplaat van de Mariakerk                             Henk van Heerde
Veldwachter Bos                                                     Henk van Heerde
 
38e jaargang nr. 4,  december 2022
 
Agrarisch erfgoed in het Land van Vollenhove (2): hoeve De Caterstee    Henk de Zeeuw 
Een kapel op het Kerkplein                                                                         Bruno Klappe
Zuidert                                                                                                         Henk van Heerde
De bende van Mondria                                                                                Bruno Klappe
Tapperij Ouderling                                                                                      Henk van Heerde

39e jaargang nr. 1,  maart 2023

Gedropte wapens vervoerd naar Zwolle                                                    Henk van Heerde
Agrarisch Erfgoed in het Land van Vollenhove (3): Arbeid Adelt               Henk de Zeeuw
Locatie Bonkenhave in St. Jansklooster toch bekend?                             Wiet Vaartjes
Dokter Halbertsma, gemeentegeneesheer                                                Henk van Heerde

39e jaargang nr. 2,  juni 2023

De Franse school in Vollenhove                                     Henk van Heerde
Agrarisch erfgoed in het Land van Vollenhove (4)         Henk de Zeeuw
Vermeend of verleend stadsrecht voor Blokzijl? Jos Mooijweer
De ondergang van de VN 113                                        Henk van Heerde
 

Dedico ICT

Copyright © 2015. All Rights Reserved.