• Foto1
 • Foto10
 • Foto11
 • Foto12
 • Foto13
 • Foto14
 • Foto15
 • Foto16
 • Foto17
 • Foto18
 • Foto2
 • Foto3
 • Foto4
 • Foto5
 • Foto6
 • Foto7
 • Foto8
 • Foto9

kabinet Geestelijkheid, CHC VollenhoveBij de ontginning van de streek en het ontstaan van de stad speelden de opeenvolgende bisschoppen van Utrecht een grote rol. De bisschop werd, omdat die toch geen erfopvolger kreeg, door de koning / keizer 'beleend' met het gebied dat we kennen als het Oversticht, nu Overijssel. Hij werd dus de landsheer.
Vanaf het hoge land van Vollenhove werden in de 11e eeuw de ontginningen van het omliggende veengebied geleid. In 1165 werd ter verdediging een kasteel gebouwd, omgeven door een slotgracht - later de binnenhaven van de vissers, nu jachthaven. In het museum vindt u een maquette (schaal 1:60) van het Oldehuis, kasteel van de bisschoppen van Utrecht van de 12e tot de 16e eeuw.
Er werden in de buurt twee kloosters gesticht, in Vollenhove werden een kapel en twee kerken gebouwd. Na de reformatie waren de dominees de baas, maar ondergronds bleef een katholieke schuilkerk.

In dit onderdeel van het museum ziet u religieuze kunst, bestaande uit diverse 16de en 17de eeuwse schilderijen en gebruiksvoorwerpen uit de RK kerk. Er is een 17de eeuwse archiefkist met beschilderingen, mogelijk afkomstig van de plaatselijke patriciërsfamilie Rentinck.
In een vitrine zijn een aantal vondsten van het klooster Clarenberg uitgestald. Verder een aantal voorwerpen uit de nalatenschap van dominee Wolgen (20e eeuw). 

Dedico ICT

Copyright © 2015. All Rights Reserved.