• Foto1
 • Foto10
 • Foto11
 • Foto12
 • Foto13
 • Foto14
 • Foto15
 • Foto16
 • Foto17
 • Foto18
 • Foto2
 • Foto3
 • Foto4
 • Foto5
 • Foto6
 • Foto7
 • Foto8
 • Foto9

De laatst verschenen uitgave van Kondschap is van juni 2019. 
 

Ze zijn moeilijk weg te denken uit onze contreien, maar ooit waren ze er niet. De wieden in de Kop van Overijssel. Maar hoe zijn ze ontstaan? Natuurlijk, we weten van de zware stormen in 1775,1776 en 1825, die de legakkers voor de turf in de veengebieden wegsloegen. Maar omdat er tussen die stormen geen gedetailleerde kaarten werden gemaakt weten we niet precies welke storm wat deed. Historicus Jos Mooijweer ging op onderzoek, bestudeerde verschillende kaarten van het gebied en ontdekte toch een kaart uit 1817 die meer informatie verschaft over de ramp van 1776.
 
Er zijn van die mensen die, hoewel niet in Vollenhove geboren, zo gehecht raken aan de stad dat ze oprechte Venosen worden. Een van hen was Laurent Nering Bögel, welbekend bij de oudere inwoners van de stad. Hij bracht zijn jeugd en jongere jaren door in Vollenhove, woonde ruim zestig jaar elders, en vestigde zich opnieuw in de stad waar hij vooral in de oorlog zoveel had meegemaakt. In januari van dit jaar overleed hij op 95-jarige leeftijd. Henk van Heerde haalt in het tweede verhaal enkele herinneringen op en in een interview uit 2015 van Susanne Steenhuis, toenmalig student journalistiek te Windesheim, komt Nering Bögel zelf uitvoerig aan het woord.
 
Dan een verhaal over de inpoldering van de Noordoostpolder, die uiteindelijk een einde maakte aan de visserij in de Zuiderzee. Het is een stuk van een onbekende journalist die meevaart met de vroegere Schokker visserman Albert Klappe, die parlevinker is geworden. Het is opgetekend door Bruno Klappe en het speelt zich af in de herfst van 1939, als de Zuiderzeewerken in volle gang zijn. Klappe bevoorraadt de mannen van de baggerschuiten en brengt hen brood, vlees, rode kool en rookgerei. En de krant...  'Daar vliegen ze op af als wespen op een pot honing'. Want die werkers komen slechts één dag per maand aan de vaste wal. Hoezo romantiek en nostalgie.
 
Wie kent het niet, het beroemde bloemencorso van Sint Jansklooster waar elk jaar honderden mensen aan meewerken en dat het hele dorp gedurende maanden in de ban houdt. Vorig jaar hielde de Christelijke Oranjevereniging, haar vijftigste corso. Maar de oorsprong ervan gaat veel verder terug. Herman Westhuis neemt ons aan de hand door minstens honderd jaar feestgedruis in en om Sint Jansklooster.
 
Tenslotte nog twee pagina's over de tentoonstelling 'Alles uit de kast', die de redactie van harte bij u aanbeveelt. Ga lezen en kom kijken.                              

 

Het volgende nummer verschijnt begin september 2019. 


 • Wilt u het volgende nummer op tijd in de bus hebben? Wordt donateur van ons museum! Stuur gewoon een e-mail met uw gegevens naar info@chcvollenhove.nl

 

Dedico ICT

Copyright © 2015. All Rights Reserved.