• Foto1
 • Foto10
 • Foto11
 • Foto12
 • Foto13
 • Foto14
 • Foto15
 • Foto16
 • Foto17
 • Foto18
 • Foto2
 • Foto3
 • Foto4
 • Foto5
 • Foto6
 • Foto7
 • Foto8
 • Foto9

De laatst verschenen uitgave van Kondschap is van december 2017. 

Deze Kondschap staat voor een deel in het teken van Klaas Boes die op 10 september is overleden en die in Vollenhove en omstreken een bekende figuur was. Het eerste stuk is een kort In Memoriam van Henk van Heerde over Klaas en in het tweede stuk haalt Tanja Rigter, student journalistiek aan de Hogeschool Windesheim in Zwolle, herinneringen op over de jeugd van Klaas in stadsboerderij 'De Olde Doper'.

In de vorige Kondschap stond een verhaal over de beeldenstorm die in 1578 ook Vollenhove bereikte en waarbij een scheepstimmerman een houten christusbeeld te lijf ging met een bijl. Dat verhaal rustte vooral op herinneringen van de Zwolse priester Arnoldus Waeijer. Maar die was er zelf niet bij, aangezien hij in 1606 werd geboren. Zeer waarschijnlijk was de Vollenhovenaar Georg Westendorp, geboren rond 1535, er wel bij. En zijn lezing van de gebeurtenissen is nogal anders.

In het stuk 'Heren en boeren voor de poort' duikt Henk van Heerde in nogal wat beer- en andere putten die bij de opgravingen van maart 2014 en februari 2015 bij de Vollenhoofse Voorpoort werden blootgelegd. Een van de vondsten daar betrof een onklaar gemaakte sierdegen die 'zomaar' het moordwapen zou kunnen zijn geweest waaraan in 1723 Willem Bernars in herberg De Zwaan zijn zwager Dirk Annaeus ten Broeke heeft geregen. Van Willem Bernars werd daarna niets meer vernomen. Maar Henk spoorde hem op, zoals het een rechtgeaarde historisch onderzoeker betaamt.

De pastorie van de Gereformeerde Kerk B in Sint Jansklooster, nu de Gereformeerde Johanneskerk geheten, is dit jaar honderd geworden. Het huis, gebouwd van materiaal afkomstig van een kloek herenhuis uit Blokzijl, werd binnen een jaar uit de grond gestampt. Waarom dat zo moest en hoe dat ging legt Martin van der Linde ons uit.

Het laatste verhaal in deze Kondschap gaat over een 'zestienregelig vers' over Vollenhove dat uit de 17e eeuw stamt. Het rijm geeft een inkijkje in het dagelijkse leven van de stad en geeft bijvoorbeeld een aardige indruk van het menu van de burgerij in die tijd.
 

Het eerstvolgende nummer verschijnt in maart 2018.

Dat wordt een uitgave die geheel gewijd is aan de Tweede Wereldoorlog, met vooral verhalen van mensen die het in Vollenhove en omgeving zelf hebben meegemaakt. 

Dedico ICT

Copyright © 2015. All Rights Reserved.