• Foto1
 • Foto10
 • Foto11
 • Foto12
 • Foto13
 • Foto14
 • Foto15
 • Foto16
 • Foto17
 • Foto18
 • Foto2
 • Foto3
 • Foto4
 • Foto5
 • Foto6
 • Foto7
 • Foto8
 • Foto9

De laatst verschenen uitgave van Kondschap is van juni 2018. 
 

Op het eerste gezicht denk je dat die statige zandlopers die je in onze contreien ziet op die al even statige baanderdeuren, wel te maken zullen hebben met de verschillende adellijke families die in Vollenhove en omstreken hun landhuizen en havezaten hadden. Maar waarom zijn die zandlopers, zoals ze met name in De Leeuwte te zien zijn, dan allemaal zo ongeveer hetzelfde. Je zou denken dat die adellijke families enig onderscheid op prijs zouden stellen. Hoe zit dat? Henk de Zeeuw, zelf woonachtig in De Leeuwte, ging op onderzoek uit.

Zoals in de vorige Kondschap al bleek, is de Tweede Wereldoorlog nooit ver weg en soms lijkt het of er niet minder maar steeds meer aandacht voor komt. Ten dele is dat omdat die oorlog in ons land het morele ijkpunt is geworden. We hebben het nog steeds over de vraag wie er 'goed' was in die oorlog en wie 'fout'. Die blijvende aandacht komt ook doordat er steeds meer archieven voor onderzoek beschikbaar komen, zodat er ook steeds nieuwe feiten worden geopenbaard. Onze redacteur Martin van der Linde toog naar Den Haag en zocht uit wat er in de oorlog en kort na de Bevrijding met onze streekgenoot Reint Haasjes is gebeurd. Harm, de zoon van Reint, vertelt in een interview over zijn leven op de boerderij bij de Oldenhof. Hij was kind toen de oorlog uitbrak. Die oorlog heeft zijn leven getekend.

Op kasteel Toutenburg te Vollenhove was het in de 17e eeuw een komen en gaan van gasten. Daar woonde o.a. Anna van den Boetzelaer, die er in 1584 werd geboren. In 1611 kwam er hoog bezoek en volgens Henk van Heerde toont dit mede aan dat er tussen Vollenhove en de familie Oranje-Nassau al eeuwen lang een band bestaat.

Nog een verhaal met een oranje tintje. Toen prinses Wilhelmina acht jaar werd, 31 augustus 1888, werd dat groots gevierd. Een heuse luchtballon steeg op van het veld achter het Rijksmuseum in Amsterdam en zette koers naar de Zuiderzee. Maar, zoals Bruno Klappe schrijft, luchtballonnen moeten ook weer naar beneden en deze landde met bemanning en al in  zee. Gelukkig was er een Vollenhoofse visser in de buurt. 

Als u zo'n prachtige Engelse landschapstuin aantreft bij één van de vele landhuizen in Overijssel, dan is de kans groot dat Georg Anton Blum, tuinarchitect van Duitse origine, er de schepper van is. Zo zijn ook de buitenplaats Huize De Bult bij Steenwijk en 'ons eigen  landgoed', De Oldenhof zeer waarschijnlijk door hem van zo'n tuin voorzien. Blum leefde van 1765 tot 1827 en heeft lang aan de  chique Jufferenwal in Zwolle gewoond. Daar was ook de bestuurlijke elite van Overijssel gehuisvest. Zodat Blum in feite midden tussen zijn opdrachtgevers in woonde en we hem, zoals Martin van der Linde opmerkt, 'welhaast de tuinarchitect van Overijssel' kunnen noemen. 

 

Dedico ICT

Copyright © 2015. All Rights Reserved.