• Foto1
 • Foto10
 • Foto11
 • Foto12
 • Foto13
 • Foto14
 • Foto15
 • Foto16
 • Foto17
 • Foto18
 • Foto2
 • Foto3
 • Foto4
 • Foto5
 • Foto6
 • Foto7
 • Foto8
 • Foto9

De laatst verschenen uitgave van Kondschap is van december 2018. 
 

In deze Kondschap het tweede deel van een drietal verhalen over het katholieke volksdeel in Vollenhove ten tijde van de Reformatie. De belangrijkste bron voor deze serie is aartspriester Arnoldus Waeijer die in 1691 zijn memoires van maar liefst 745 pagina´s afsloot. Hij was toen 85 jaar en zijn leven beslaat zo ongeveer de hele zeventiende eeuw. 
Een uiterst turbulente tijd in onze lage landen waarin rooms-katholieken en protestanten vaak op zeer gespannen voet stonden. Met name in de grote steden werden de katholieken voor de beleving van hun geloof in feite door de protestantse overheid naar schuilkerken verbannen. Zo bont maakten de geloofsgemeenschappen het in Vollenhove blijkbaar niet, maar wie zou denken dat de katholieken door de protestantse overheersing een hechte groep zouden vormen komt bedrogen uit. Haat en nijd en conflicten onderling waren aan de orde van de dag. Pastoor Waeijer kan er van meepraten. En doet dat ook in deze Kondschap.
 
Bestaat ze nog, de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, ook wel ´Het Nut' geheten? Veel mensen zullen zich vaag iets herinneren, anderen zullen enthousiaste verhalen vertellen over wat de Maatschappij voor hen heeft betekend en dat nog steeds doet. Want inderdaad, het Nut bestaat nog steeds en is in sommige plaatsen springlevend, al heeft de vergrijzing toegeslagen en zul je in deze tijd van smartphones, tablets, apps, facebook en games weinig jongeren onder de leden aantreffen.
De Maatschappij werd al in 1784 opgericht en zou landelijk een belangrijke rol spelen in de 'verheffing van het volk' in brede zin. De afdelingen, ook wel departementen genoemd, waren vooral actief op het gebied van cultuur, verstrooiing en onderwijs. Maar ook richtte de maatschappij spaarbanken en bibliotheken op. Het departement Vollenhove viert dit jaar zijn 150ste verjaardag en ter gelegenheid daarvan is er een boek verschenen onder de titel '150 jaar Nut Vollenhove'. En het hoeft niemand te verbazen dat onze eigen Henk van Heerde één van de schrijvers is.
 
Het derde stuk in deze Kondschap heeft raakvlakken met het eerste. Het gaat over de 'Sijde van Gerrisheim', een op het oog totaal onbeduidend zijden draadje dat zich bevindt in het archief van het het huis Oldhagensdorp in Vollenhove. Dat huis, afgebroken in 1862, kennen we als het huis van de familie familie Hagen, waarin pastoor Arnoldus Waeijer, tijdens de Reformatie,  voorging in de (katholieke) kerkdiensten. Dat onbeduidende draadje is niets minder dan een bloedreliek uit het Duitse Gerrisheim bij Düsseldorf. Schrijver Piet den Otter vertelt hoe dat in elkaar steekt.  

 

Het volgende nummer verschijnt begin maart 2019 en omvat de volgende artikelen:

 • Katholieken in Vollenhove na de reformatie – deel 3 (slot), door Henk van Heerde
 • O rampzalig Vollenhove, over pastoor van Lammeren, door Bruno Klappe 
 • Brusse in Vollenhove (1918)

 

Dedico ICT

Copyright © 2015. All Rights Reserved.