• Foto1
 • Foto10
 • Foto11
 • Foto12
 • Foto13
 • Foto14
 • Foto15
 • Foto16
 • Foto17
 • Foto18
 • Foto2
 • Foto3
 • Foto4
 • Foto5
 • Foto6
 • Foto7
 • Foto8
 • Foto9

De laatst verschenen uitgave van Kondschap is van december 2019. 

Deze Kondschap staat in het teken van de boerderijen in de stad Vollenhove. En er is niemand die daar meer van weet dan Kondschap-redacteur Henk van Heerde. Hij heeft er eind oktober al twee drukbezochte lezingen over gehouden die u misschien wel heeft bijgewoond, maar in dit verhaal in Kondschap blijkt dat er nog veel meer te vertellen valt.
 Aangezien ikzelf geen Vollenhovenaar ben en relatief nog maar kort in deze contreien woon, raakte ik soms het spoor bijster in de doolhof van straten, wegen en stegen, waaraan de havezaten, bouwhuizen, boerderijen en schuren hebben gelegen en soms nog liggen. En eveneens duizelde het mij van de grote hoeveelheid namen van adellijke heren, boerenfamilies, afzonderlijke boeren en boerenknechten, die door de eeuwen heen al die woningen en boerderijen hebben bewoond. En dan hadden ze nog de meest vreemdsoortige bijnamen ook.
Maar rechtgeaarde Venosen en andere mensen uit de buurt zal dat niet zo gauw overkomen. Misschien is het even doorbijten, maar voor veel lezers zal dit verhaal een feest van herkenning zijn en anderen zullen in dit verhaal verre of nabije familieleden herontdekken en opnieuw leren kennen. Doorbijten dus, want Vollenhove en zijn geschiedenis beter leren kennen is bijster interessant.
Natuurlijk staan er ook andere stukken in dit decembernummer van Kondschap. Neerlandicus en streektaalonderzoeker Harrie Scholtmeijer beschrijft een aantal oude gebruiken in Overijssel die de tand des tijds hebben doorstaan en nog steeds, soms in enigszins gewijzigde vorm, voorkomen. Zo winnen mensen met oud en nieuw ´elkaar nog steeds nieuwjaar af´, houden   muzikanten in Sint Jansklooster en Vollenhove in de kerstnacht nog altijd  een muzikale rondgang en kan ik mij nog heel goed herinneren dat wij in Twente ons zeer verheugden op het uitbundige maal dat wij op oudejaarsavond voorgeschoteld kregen.
Nieuw in Kondschap is de rubriek NIEUW IN HET MUSEUM, waarin we aandacht schenken aan voorwerpen die aan het museum worden geschonken of in bruikleen gegeven. Deze keer gaat het om een schilderij van de Mariakerk in Vollenhove en een drinkbeker voor zieken uit het Kamp Vollenhove waar in en kort na de oorlog vele arbeiders gehuisvest werden.
Dan nog een kort stukje over een voorwerp dat zich al langer in het Museum bevindt. Het is een grijze gevelsteen met de tekst ´Zondagschool ,,Jachin´´ 1890´ erop. Henk van Heerde deed onderzoek.
Tenslotte nog een intrigerend verhaal over een pijnlijke affaire in Blankenham aan het begin van de negentiende eeuw. Een zeventienjarig meisje raakt zwanger,en de vraag is wie de vader is en wie er voor de kosten moet opdraaien. Schrijver Ton de Graaf weet er alles van.   

 

Het volgende nummer verschijnt begin maart 2020. 


 • Wilt u het volgende nummer op tijd in de bus hebben? Wordt donateur van ons museum! Stuur gewoon een e-mail met uw gegevens naar info@chcvollenhove.nl

 

Dedico ICT

Copyright © 2015. All Rights Reserved.