• Foto1
 • Foto10
 • Foto11
 • Foto12
 • Foto13
 • Foto14
 • Foto15
 • Foto16
 • Foto17
 • Foto18
 • Foto2
 • Foto3
 • Foto4
 • Foto5
 • Foto6
 • Foto7
 • Foto8
 • Foto9

Jaarverslag 2015

 

Het jaarverslag 2015 is op 30 maart 2016 door het bestuur vastgesteld en op 6 april 2016 door de Raad van Toezicht goedgekeurd.

 

Bestuur en Raad van Toezicht

Het bestuur bestond in 2015 uit vijf personen. Voorzitter, secretaris en penningmeester vormen samen het dagelijks bestuur. De Raad van Toezicht bestaat uit drie personen.

 

Huisvesting en tentoonstellingen

De vaste expositie is ondergebracht in een viertal kabinetten. Het kabinet van de Visserij is heringericht; de vitrines zijn voorzien van andere objecten. Het kabinet heeft thans een vaste coördinator. Ook de maquette van de Kroesewerf heeft hierin een plaats gekregen. Tevens hangt hier het schilderij van de Kroesewerf, dat in 2014 werd aangeboden door Univé. Het kabinet  van de Geestelijkheid werd aangevuld met voorwerpen uit de nalatenschap van ds Wolgen. Op de bovenverdieping is de werkgroep Archivering en Digitalisering bezig met de digitalisering van de voorwerpen van het CHC. Gelet op de vele voorwerpen die worden aangeboden en van belang zijn voor huidige en toekomstige tentoonstellingen, is er een oproep gedaan voor externe opslag, wat echter nog niet heeft geleid tot enig resultaat.

Van medio april tot eind november was de wisseltentoonstelling: "Van Tollen naar Scrollen" te zien. De expostie had als thema: "Kinderspelen, van vroeger tot nu". Voorafgaand aan de inrichting hiervan is de betreffende ruimte een scheidingswand aangebracht, voorzien van vitrines, dit om de loop van de bezoekers te beïnvloeden en een afscheiding te creëren tussen expostieruimte en restaurantgedeelte.

Op 11 november was er een bijzondere activiteit in samenwerking met de VVVV, namelijk een Sint Maartensoptocht met uiitgeholde pompoenen. Ook werd die avond het schilderij: "Sint Maartensfeest" (schilder: W.B.Tholen) officieel aan het CHC overhandigd.

Van 12 december 2015 tot medio januari 2016 was opnieuw een kerststallententoonstelling te bezichtigen, waarvoor net als vorig jaar, veel belangstelling was.

 

 

Geldmiddelen

Geldmiddelen zijn in 2015 hoofdzakelijk verkregen uit de volgende bronnen:

Donatiebedragen van de circa 537 donateurs, entreebedragen, verkoop van koffie/thee, enz, boeken, kaarten en merchandising, arrangementen (gidswerk), verkoop van routes, vaste bijdrage gemeente (waarderingssubsidie) en rente spaarrekening. Zie de verkorte versie van de exploitatierekening 2015.

 

Bezoekersaantallen

Totaal aantal bezoekers in 2015 2.475 (2014: 2.404) waarvan 522 donateurs/niet-betalende bezoekers (2014: 650). Hierin zijn de donateurs van ontvangen groepen begrepen. In 2015 mocht het CHC 16 groepen verwelkomen met in totaal 943 bezoekers (2014: 22 groepen met 774 bezoekers). In dit aantal zijn begrepen 546 leerlingen in schoolverband (2014: 248).

 

Medewerkers/vrijwilligers

Vrijwillige medewerkers, die bereid zijn zich niet vrijblijvend in te zetten, blijven het hart vormen van het Cultureel Historisch Centrum Land van Vollenhove (CHC). Allen staan direct of indirect in dienst van de bezoekers (incl. sponsoren en donateurs). Vanaf het eerste contact en de ontvangst in het Cultuur Historisch Centrum Land van Vollenhove wordt de bezoekers uitleg aangeboden bij de tentoonstellingen.

Het totaal aantal medewerkers is 57 personen (2014 59).

 

Openingstijden

Het CHC was in 2015 van 1 april tot 1 november open op woensdag tot en met zondag van 13.00 uur tot 17.00 uur en vanaf 12 december ’s middags op alle dagen van de week. In de decembermaand ook op twee avonden.Tijdens de openingstijden waren er steeds minstens twee publieksmedewerkers aanwezig. Het streven blijft erop gericht om op termijn elke dag van de week geopend te zijn voor publiek. Daarom kan het CHC altijd extra medewerkers gebruiken.

 

Samenwerking

In 2015 zijn enkele bijeenkomsten gehouden met alle museale instellingen en historische verenigingen binnen Steenwijkerland, waarmee de gemeente een financiële band heeft. Dit wordt Museumberaad genoemd. Deze nieuwe vorm van overleg is het gevolg van de harmonisatie voor de museale instellingen en historische verenigingen, doorgevoerd door de gemeente Steenwijkerland. In het najaar is in dit verband een begin gemaakt met een aantal sessies, waarin gesproken wordt ovger de toekomstvisie van de betrokken instellingen.

 

Publiciteit en communicatie

Het CHC-Bestuur publiceert in Kondschap, dat eens per kwartaal verschijnt. Met de regelmaat van de klok worden persberichten verspreid. Ook contacten met scholen, basis (Bredeschool) en voortgezet, zijn gelegd en worden blijvend onderhouden.

Nieuwe exposities worden breed in de regionale en lokale pers aangekondigd. Verder wordt er gebruik gemaakt van posters om de aandacht van het publiek te trekken naar een tentoonstelling. Op de twee beeldschermen is informatie te zien over o.a. onze openingstijden, een aantal objecten en reclame van sponsoren. Eén scherm is vanaf de straatkant dagelijks te zien.

De Facebookpagina wordt door velen gelezen. Soms gedeeld. Het aantal geïnteresseerden in het CHC neemt hierdoor verder toe. Het aantal bezoekers van de pagina varieert tussen de 500 en 2.000 personen. Belangrijk hierbij is dat er regelmatig berichten op worden gezet. De website had een update nodig en werd daarom totaal vernieuwd in 2015.

 

Enkele hoogtepunten in 2015

- Vrijwilligersavond in januari

- Open monumentendag. Thema Kunst en architectuur

- Kerststallententoonstelling. Ruim 700 bezoekers

- St. Maartensoptocht op 11 november, in samenwerking met de VVVV,  met tevens de overdracht van het schilderij Sint       Maartensfeest

- Avondopenstelling op 18 en 19 december

- Meerdere inbreng van vondsten opgravingen aan de Voorpoort

Dedico ICT

Copyright © 2015. All Rights Reserved.