• Foto1
 • Foto10
 • Foto11
 • Foto12
 • Foto13
 • Foto14
 • Foto15
 • Foto16
 • Foto17
 • Foto18
 • Foto2
 • Foto3
 • Foto4
 • Foto5
 • Foto6
 • Foto7
 • Foto8
 • Foto9

Jaarverslag CHC Land van Vollenhove 2017 - vastgesteld op 8 maart 2018

Organisatie

 
Op 20 december 2005 ontstond de Stichting Behoud Historie Kunst en Cultuur Vollenhove. De stichting treedt naar buiten onder de naam Cultuur Historisch Centrum Land van Vollenhove (CHC Land van Vollenhove) en sinds dit jaar ook als Stadsmuseum CHC Vollenhove.
Op het gebied van de organisatie gebeurde het volgende in 2017:
- er is afscheid genomen van de Raad van Toezicht, op eigen advies opgeheven in april,
- er is een marketingstrategie opgesteld voor de komende jaren, en het eerste marketingplan onmiddellijk in uitvoering gebracht,
- er werd een nieuw beleidsplan gemaakt voor de periode 2018-2023,
- de functie van directeur werd ingesteld, per 12 december is Jan Wester in deze functie benoemd,
- een nieuw organisatieschema met taakverdeling voor 2018 werd vastgesteld met  een actuele samenstelling van alle werkgroepen.
 
Het bestuur bestond in 2017 uit:
Jan Wester, voorzitter, tot 12 december (statutair afgetreden)
Teo Mintjes, secretaris,
Harm Lassche,  penningmeester,
Ans Platenkamp
Henk van Heerde, vanaf 11 april, voorzitter vanaf 12 december
Dineke Konter, vanaf 12 december
 

 

Activiteiten

 
Het museum was geopend van woensdag tot en met zondag van 13.00 tot 17.00 uur, van 8 april tot 5 november 2017. In juli en augustus was het museum op zaterdagen al om 10 uur geopend in de hoop dan meer toeristen te trekken, hetgeen slechts deels gelukt is.
Vanaf 9 december was het museum elke dag open en ook op één avond, waarvoor net als vorig jaar veel belangstelling was.  
Er waren 1209 individuele bezoekers in 2017. (2016: 1117) waarvan 205 donateurs/niet-betalende bezoekers (2016: 260). Het aantal groepen daalde van 11 naar 9, maar door de grote groep Schokker nazaten was het totaal aantal groepsgewijze bezoekers toch 269 (2016: 155).
 
Exposities
Van april tot half november was er de wisselexpositie “Welkom Schokkers ".  De expositie bestreek de laatste periode dat Schokland was bewoond en hun nieuwe woonplaatsen, waaronder  Vollenhove. De tentoonstelling trok, zoals bedoeld, veel Schokker nazaten, waaronder ruim honderd deelnemers aan de zogenaamde Schokkerdag die in Vollenhove werd gehouden. Op de expositie veel originele kleding en religieuze voorwerpen, vooral uitgeleend door de Schokkervereniging. Organisator was Henk van Heerde.
Van 9 december 2017 tot en met 7 januari 2018 werd een collectie kerstgroepen tentoongesteld van Jacob Graansma uit Speijk, onder de titel "Volks-Kunst". De 392 bezoekers kwamen uit de hele regio, tot zo’n 40 kilometer rond Vollenhove en een aantal liefhebbers tot ver daar buiten. Sommige bezoekers waren al voor de derde keer op onze kerstexpositie. Organisator was Dineke Konter. Rond de expositie werden buurtgenoten aangemoedigd om een verlichte kerstgroep voor hun raam te plaatsen. Op 11 december waren ze hiervoor uitgenodigd in het museum.
 
Educatie
Via het programma ‘Cultuurmenu’ van de Gemeente Steenwijkerland bezochten 172  basisschoolleerlingen (2016: 301) ons museum voor het educatieve aanbod.
Daarnaast waren er 134 scholieren (2016: 239) die via Stichting ’t Skutien werden voorgelicht. Een mogelijke oorzaak voor de lagere aantallen zijn de organisatorische problemen die zich in 2017 bij het Cultuurmenu voordeden.
De ruimte Beeld & Geluid is zodanig heringericht met o.a. een groot beeldscherm dat hier verantwoord voor kinderen gepresenteerd kan worden. Uiteraard kunnen ook individuele bezoekers hier een documentaire of presentatie bekijken.
 
Lezingen.
Donderdag 20 april en dinsdag 25 april gaf Henk van Heerde een presentatie over historie en heden van Schokland, in relatie tot de wisselexpositie. Op 26 april werd deze lezing herhaald speciaal voor donateurs, die op deze avond ook de expositie konden bekijken met toelichting. Er waren in totaal 83 deelnemers.
In de Maand van de Geschiedenis (oktober) werden de volgende lezingen gehouden:
19 oktober en 7 november: Henk van Heerde, over de historie van Vollenhove,
26 oktober: Jan Wester, bouwstijlen in Vollenhove,
31 oktober: Henk van Heerde, de reformatie in Vollenhove.
Totaal waren er 96 betalende deelnemers.
De lezing op 10 oktober over Schokland ging niet door wegens gebrek aan belangstelling.
Voor de lezingen werd de koffiehoek gebruikt, telkens ingericht met oog op het aantal mensen dat zich had opgegeven. Er is een nieuw projectiescherm dat boven de bar kan worden ontrold en er is een nieuwe, krachtige beamer aangeschaft.
 
Het totaal aantal mensen, dat deelnam aan de activiteiten van ons museum was 2310 (2016: 2213). De daling bij educatie werd opgevangen door de lezingen.
 

Koffiehoek en winkel

 
Er is buiten een klein terras gerealiseerd door het plaatsen van een houten picknicktafel, die kan worden voorzien van zitkussentjes en een parasol.
De verkoop van tosti’s tijdens de ‘lange zaterdagen’ in juli en augustus had minimale belangstelling, waarbij de onbekendheid bij toeristen en het weer invloed zullen hebben gehad.
Er zijn,,,,,,,,, vergaderingen door derden gehouden.
Het assortiment in de winkel is teruggebracht en winkeldochters afgestoten. De verkoop van routebeschrijvingen was minimaal.
Rond de expositie ‘Welkom Schokkers’ werden vijf speciale boektitels gevoerd, die goed werden verkocht. In eigen beheer wordt ‘Verhalen van Vollenhovenaren’ uitgegeven, naar behoefte geprint.
 

 • Medewerkers 

 
Alle medewerkers zijn onbezoldigde vrijwilligers. Het totaal aantal is nu 47, eind 2016 was dat 61. Klaas Boes, jarenlang vrijwilliger, is overleden, anderen zijn gestopt door ziekte of andere privéomstandigheden. Er zijn gelukkig zes nieuwe vrijwilligers begonnen.
Op 5 januari vond de nieuwjaarsbijeenkomst voor vrijwilligers plaats, waarbij Dick Slimmen vrijwilliger van het jaar 2016 werd. Op 8 december was opnieuw een gezellige bijeenkomst voor vrijwilligers, waar Albert Mooiweer werd gehuldigd voor zijn 25-jarig jubileum als vrijwilliger en werd benoemd tot vrijwilliger van het jaar 2017.
Jan Wester trad op 12 december na twaalf jaar statutair af als bestuurslid maar gaat als vrijwilliger door in de nieuwe functie van directeur, waarin hij een groot deel van de werkgroepen aanstuurt.
 

Werkgroepen

 
Er kwam een einde aan de werkgroep archeologie. Van de volgende werkgroepen is in de bijlage een kort jaarverslag opgenomen:
Kondschap                            
Tentoonstellingen
Educatie                                
Archivering & digitalisering   
Park Oldruitenborgh             
 

Samenwerking en relatiebeheer

 
In het afgelopen jaar zijn er op 15 februari en 17 mei bijeenkomsten geweest met alle museale instellingen in de gemeente, het Museumberaad. De stichting werd vertegenwoordigd door Teo Mintjes en Henk van Heerde. Het is de vraag of dit Museumberaad in 2018 nog wordt voortgezet. Er is kennisgemaakt met de nieuwe wethouder voor cultuur.
Bijeenkomsten van het Cultuurplatform Educatie van de Gemeente Steenwijkerland op 31mei  en  1 november  werden bezocht door  Ans Platenkamp en Teo Mintjes, in het kader van onze deelname op het gebied van educatie. Door de scholen is inmiddels ruim ingetekend op ons aanbod, waarvan de uitvoering in het ook in 2017 aangeboden thema Durgerdammers  en het nieuwe thema Ridders (rond Toutenburg) in het voorjaar van 2018 gaat plaatsvinden.
Op 15 november bezocht het bestuur op uitnodiging het vernieuwde Museum Giethoorn. Ook de opening van de nieuwe wisselexpositie van Museum Schokland kreeg aandacht, evenals die in Stadsmuseum Steenwijk en het museum in Zwartsluis.
Een beoogde samenwerking met diverse partijen, waaronder de nieuwe stichting Weerribben-Wieden en havenexploitant Waterrecreatie, om het Vollenhoofse havenkantoor op te waarderen tot gastvrij toeristisch informatiepunt, is blijven steken. Ook een kennismaking met de directeur van Weerribben-Wieden heeft geen duidelijkheid gebracht voor de kansen voor het museum in de gebiedspromotie.
Voor arrangementen is samenwerking gezocht met Museum Schokland, de Monnikenmolen en enkele plaatselijke recreatieondernemers, maar dat heeft vooralsnog niets opgeleverd.
 
Publiciteit en communicatie
 
Bij het opstellen van een marketingstrategie, om de teruglopende bezoekersaantallen te keren, werd vastgesteld dat er bij binnenkomst van Vollenhove geen duidelijke informatie over het museum aan bezoekers wordt aangeboden, er geen folder bestaat van het museum en dat de entree ondanks adviezen nooit is aangepakt. De communicatie naar het publiek is in 2017 uitgebreid met een beeldscherm in het kantoor van de havenmeester in Vollenhove, waar dezelfde wervende diaserie is te zien die draait op onze beeldschermen in de hal en in de etalage.
Er is een folder gemaakt en verspreid onder recreatieondernemingen en attracties in de omgeving.
De entree van het museum is publieksvriendelijker en wervender gemaakt, tijdens de kerstgroepen expositie werd zelfs letterlijk de rode loper uitgelegd en werd met buitenverlichting aandacht gevraagd.
De goed bijgehouden Facebookpagina wordt door velen gelezen, er wordt ook regelmatig op gereageerd maar lijkt niet bij te dragen aan het aantal fysieke bezoekers.
Vanwege de verandering van Waterreijk naar Weerribben-Wieden moesten diverse uitingen worden aangepast.
Op de website zijn voor de werving van groepen enkele voorbeeldarrangementen geplaatst.
Een gerichte mailing naar (historische) verenigingen in de wijde omtrek met het aanbod iets te komen vertellen over de rijke historie van Vollenhove heeft vier afspraken opgeleverd.
 

Dedico ICT

Copyright © 2015. All Rights Reserved.