• Foto1
 • Foto10
 • Foto11
 • Foto12
 • Foto13
 • Foto14
 • Foto15
 • Foto16
 • Foto17
 • Foto18
 • Foto2
 • Foto3
 • Foto4
 • Foto5
 • Foto6
 • Foto7
 • Foto8
 • Foto9

Het Stadsmuseum Vollenhove valt onder een stichting, volledig gedreven door vrijwilligers en financieel ondersteund door ruim vijfhonderd donateurs en enkele kleinere sponsoren. Het is een culturele Algemeen Nut Beogende Instelling.

De stichting Behoud Kunst en Cultuur "Land van Vollenhove", opgericht in 2005, heeft in de statuten als doelstelling het bieden van een platform waar de historische, kunstzinnige en culturele waarden en uitingen van het gebied dat in het verleden werd aangeduid als "Het Land van Vollenhove" worden geconserveerd en gepresenteerd. 
Inmiddels is de missie bijgesteld tot het leveren van een bijdrage aan de educatie van jeugd en volwassenen op het gebied van de geschiedenis van de stad Vollenhove en de daarmee samenhangende ontwikkeling van de streek. Het bieden van een aantrekkelijk doel voor bezoekers van de stad en de streek voor het in korte tijd opdoen van achtergrondinformatie. Het stadsmuseum moet het logische startpunt worden voor een bezoek aan de historische stad Vollenhove.

Het Stadsmuseum Vollenhove is een permanente instelling, niet gericht op het behalen van winst, toegankelijk voor publiek, dat ten dienste staat van de samenleving en haar ontwikkeling.

Sinds 2008 is het museum gevestigd in het gebouw aan de Bisschopstraat 36 in Vollenhove. Daar werd ook een deel van de collectie van de voormalige Oudheidkamer Brederwiede in ondergebracht. Inmiddels is de collectie aangepast en uitgebreid in het museale gedeelte. Een deel van de tentoonstellingsruimte wordt ingericht met wisselexposities op het gebied van cultuur en historie van Vollenhove en omgeving. 

De ruim vijftig medewerkers, onder leiding van een directeur, zijn vrijwilligers en krijgen geen salaris. Ze doen dienst tijdens openingstijden van het museum voor het verwelkomen en begeleiden van bezoekers, zowel inhoudelijk als in de koffiehoek. Verder zijn er werkgroepen voor het inventariseren en beschrijven van de collectie, voor het tentoonstellen, catering bij groepen, gidsen bij stadswandelingen, onderhoud van het gebouw en voor educatie. Ook is er een werkgroep die zich bezig houdt met het openbare deel van het landgoed Oldruitenborgh, waarvan de cultuurhistorische waarde de link vormt met de stichting.

De inkomsten van de stichting bestaan uit jaarlijkse bijdragen van donateurs, entreegelden en een kleine subsidie van de gemeente Steenwijkerland.
De donateursadministratie wordt gevoerd door de penningmeester. Zie hiervoor de Privacyverklaring volgens de nieuwe wet AVG. 

 

 

Dedico ICT

Copyright © 2015. All Rights Reserved.