• Foto1
 • Foto10
 • Foto11
 • Foto12
 • Foto13
 • Foto14
 • Foto15
 • Foto16
 • Foto17
 • Foto18
 • Foto2
 • Foto3
 • Foto4
 • Foto5
 • Foto6
 • Foto7
 • Foto8
 • Foto9

Donateurs van het Stadsmuseum CHC Vollenhove, ook bekend als CHC Land van Vollenhove, krijgen het kwartaalblad Kondschap toegezonden en hebben – behalve tijdens evenementen - gratis toegang tot het museum, met hun partner. Bij evenementen geldt voor iedereen een toegangsprijs.

De donatie bedraagt minimaal € 18,00 per jaar, te betalen op  rekeningnummer NL18 INGB 0000 0657 53 t.n.v. CHC Land van Vollenhove te Vollenhove. Een in te vullen machtiging voor automatische incasso wordt eenmalig met Kondschap meegezonden. Wilt u niet machtigen, moet u zelf tijdig de donatie overmaken, elk jaar in de maand januari - u ontvangt geen factuur of acceptgiro.

 

Aanmelding als donateur, adreswijziging of eventuele opzegging kan via  info@chcvollenhove.nl of  op het adres  Stadsmuseum CHC Vollenhove, Bisschopstraat 36, 8325 BC Vollenhove.

Dedico ICT

Copyright © 2015. All Rights Reserved.