• Foto1
 • Foto10
 • Foto11
 • Foto12
 • Foto13
 • Foto14
 • Foto15
 • Foto16
 • Foto17
 • Foto18
 • Foto2
 • Foto3
 • Foto4
 • Foto5
 • Foto6
 • Foto7
 • Foto8
 • Foto9

Wij onderschrijven de Governance Code Cultuur. Het bestuursmodel waarmee we sinds kort werken is dat van een bestuur dat het beleid bepaalt en deels meewerkt in de uitvoering. Er is een directeur die verantwoordelijk is voor de operationele uitvoering en dagelijks leiding geeft aan de vrijwilliers van het museum.

Het bestuur van de stichting bestaat uit vijf leden met een zittingsduur van vier jaar en zijn tweemaal herbenoembaar:

 

Voorzitter: 

H. van Heerde (Henk) - e-mail: h.heerde@chcvollenhove.nl  (sinds 16-12-2017)

Secretaris: 

T. Mintjes (Teo) - e-mail: secretaris@chcvollenhove.nl (sinds 16-11-2010)

Penningmeester:
H. Lassche (Harm) - e-mail: penningmeester@chcvollenhove.nl (sinds 1-1-2007)

Lid (educatie):
A. Platenkamp (Ans) - e-mail: a.platenkamp@chcvollenhove.nl (sinds 1-1-2012)

Lid (notulen):

G.W.M. Konter (Dineke) - e-mail: d.konter@chcvollenhove.nl (sinds 16-12-2017)

 

Het bestuur vergadert tweemaandelijks in het museum. 

Dedico ICT

Copyright © 2015. All Rights Reserved.