• Foto1
 • Foto10
 • Foto11
 • Foto12
 • Foto13
 • Foto14
 • Foto15
 • Foto16
 • Foto17
 • Foto18
 • Foto2
 • Foto3
 • Foto4
 • Foto5
 • Foto6
 • Foto7
 • Foto8
 • Foto9

De werkgroep archeologie ligt momenteel stil.

In 2016 zijn hand- en spandiensten verleend bij de opgraving in de bouwput waar de voormalige RABO bank stond. Dit was een uitgelezen kans voor de werkgroep om praktijkervaring op te doen. Een opgracing van deze omvang in de stad Vollenhovet komt maar weinig voor. Hieronder vindt u een korte impressie met dank aan Martin Schabbink opgravingsleider van Stichting RAAB.

 201503101410 0001

Stituatieschets met ingetekend het opgravingsterrein met veldwerk

De bewoningssporen die gevonden zijn liggen ongeveer tussen de 17e en 19e/20e eeuw. Restanten van kleine arbeiders huisjes en een (stads) boerderij kwamen hierbij bloot.   

Bijzonder is de gevonden verdiepte vloer wat een kelder zou kunnen zijn. Dit is te relateren aan een van oorsprong 17e eeuws pand wat hier gestaan heeft. Het achtererf van de boerderij bleef interessante vondsten te bevatten, veel is gevonden in zgn. "poepkuilen"dit zijn afval gaten waarin mest, huishoudelijk afval end. werden gestort. Vemoedelijk waren ze afgedekt met een koepel van plaggen wat weinig voorkomt. Misschien iemand die hierover meer info heeft?Bij woonhuizen spreken we van "beer- en waterputten" Hier hebben Jan Wester en ondergetekende een dag mee kunnen helpen een een put uit gegraven. Hieronder enkele foto's van vondstmateriaal. Een zeldzame vondst uit een beerput is een degen die "onklaar" is gemaakt en zich in stukken in de beerput van de oude herberg "De Witte Arend" (1655)

  röntgenfoto van gevonden brokstukken van degen 

Bord gevonden bij de Voorpoort

 Röntgenfoto van een erder gevonden zwaard wat door Restaura is gerestaureerd.

 

 

 

Bord met wapenschild Vollenhove   vondsten Voorpoort

 

 

 

 

Dedico ICT

Copyright © 2015. All Rights Reserved.