• Foto1
 • Foto10
 • Foto11
 • Foto12
 • Foto13
 • Foto14
 • Foto15
 • Foto16
 • Foto17
 • Foto18
 • Foto2
 • Foto3
 • Foto4
 • Foto5
 • Foto6
 • Foto7
 • Foto8
 • Foto9
Omstreek het jaar 1568 kwamen de mensen in de noordelijke Nederlanden in opstand tegen het gezag van de Spaanse koning Philips II, die hier de baas was. Vollenhove was in die tijd belangrijk als bestuurscentrum: de stadhouder voor de provincies Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel was hier gevestigd. Eerst op kasteel Toutenburgh, later op het oude bisschoppelijke kasteel - het Oldehuis. Bij de Slag bij Heiligerlee, dat vaak officieel als startpunt van de Opstand wordt gezien, kwam stadhouder Jan van Aremberg om. Zijn opvolgers kozen voor Groningen als uitvalsbasis.
In 1572 verschenen de Watergeuzen in Vollenhove, en voerden een snelle aanval uit op de Stad - die niet werd verdedigd.
Veel oorlogsgeweld was er eind 1580 en begin 1581, toen Steenwijk werd belegerd en er in de buurt fel werd gevochten, waarbij het Sint Jansklooster werd verwoest en in Vollenhove de Spanjaarden uit beide kastelen werden verjaagd.
Vollenhove bleef tussen twee vuren tot 1592, toen Maurits definitief een einde maakte aan het verblijf van Spaanse soldaten in de hele omgeving.

Voor leerlingen van groep 7 en 8 maken we het verhaal van Vollenhove tijdens de Opstand levendig en begrijpelijk. Over de jonkers die er toen woonden en soms partij kozen - in dienst van de Spaanse koning, of in dienst van de Staatse troepen. Over de vluchtelingen uit Kampen (1572) en Steenwijk (1582). De acties van de Watergeuzen onder leiding van Sonoy, de landing per schip en de verovering van beide kastelen. Met een gids worden de plaatsen waar het gebeurde bezocht, zodat je kunt inbeelden hoe het er toeging. In het Stadsmuseum zien we hoe de stad er toen uit zag, waar de jonkers woonden en de kastelen er uit zagen. Voel maar eens hoe zwaar de kanonskogel is, die vanaf het geuzenschip op de stadswacht werd afgevuurd.

Dedico ICT

Copyright © 2015. All Rights Reserved.