• Foto1
 • Foto10
 • Foto11
 • Foto12
 • Foto13
 • Foto14
 • Foto15
 • Foto16
 • Foto17
 • Foto18
 • Foto2
 • Foto3
 • Foto4
 • Foto5
 • Foto6
 • Foto7
 • Foto8
 • Foto9

De laatst verschenen uitgave van Kondschap is van  september 2023. Hieronder een korte beschrijving, van de redactie.

In het afgelopen maartnummer van Kondschap beschreef Henk van Heerde het ontstaan van een langlopend conflict tussen Joost Hiddes Halbertsma, gemeentegeneesheer van de gemeenten Stad en Ambt Vollenhove aan het begin van de vorige eeuw, en het Groene Kruis. In het eerste artikel van dit nummer leest u het vervolg van het conflict, over de ambtswoning van Halbertsma.
 
Niet alleen de grote steden in de Randstad waren belangrijke spelers in de koloniale slavernij in Azië en het Atlantisch gebied, maar ook onze provincie was op allerlei manieren verbonden met de koloniale slavernij. Zelfs in Vollenhove waren er sporen van betrokkenheid. De Nederlandse betrokkenheid begon met de oprichting van de Verenigde Oost-Indische Compagnie en de West-Indische Compagnie aan het einde van de zestiende eeuw, begin van de zeventiende eeuw. Pas in 1860 werd de slavernij afgeschaft in de door Nederland bestuurde gebieden in Nederlands-Indië en in 1863 kwam er een einde aan de slavernij in Suriname en de Nederlandse Antillen. De gevolgen van het slavernijverleden zijn nog altijd voelbaar in onze huidige samenleving. In het tweede artikel beschrijft Martin van der Linde deze zwarte bladzijde uit de Nederlandse geschiedenis en vertelt over de slavernij in de koloniale gebieden in het algemeen en de Vollenhoofse betrokkenheid in het bijzonder.
 
Al eeuwenlang maakt de Mariakerk deel uit van het stadsgezicht van Vollenhove. Dit jaar is het precies 600 jaar geleden dat de kerk werd opgericht. De aktes uit 1423 van de schepenen en raad van Vollenhove voor de oprichting van een kapel met de toestemming van de bisschop van Utrecht zijn bewaard gebleven en liggen in de archiefbewaarplaats van de gemeente Steenwijkerland. Henk van Heerde is in de eeuwenlange geschiedenis van deze kerk gedoken en beschrijft in zijn artikel de vroegste geschiedenis tot de moderne tijd.
 
Tot slot iets over de Open Monumentendag in Vollenhove. Op 9 september staan veel deuren open voor bezoekers met interesse voor historie. Ook ons museum draagt een steentje bij.

Het volgende nummer verschijnt begin december.
Daarin:

In 1775 en 1776 zorgden twee zware stormen ervoor dat het dorpje Beulake – dat al flink was geslonken door vervening – voorgoed verdween in het water. Slechts enkele eilanden in de Beulakerwijde en een in 2014 gebouwd kunstwerk herinneren nog aan het ‘verdronken dorp’. In de loop der tijd zijn er veel vragen ontstaan over dit – voor velen toch mysterieuze – dorp. Wanneer en hoe ontstond het dorp precies? Hoe zag het dorp eruit? Hoe waren de leefomstandigheden in het dorp? Linde Stokvis schreef haar masterscriptie over het dorpje Beulake en probeerde antwoorden te vinden op deze vragen. In deze Kondschap leest u het eerste gedeelte van het artikel dat gebaseerd is op haar scriptie waarin ingegaan wordt op het ontstaan en de ruimtelijke opbouw van het dorp. De noten in dat artikel (en het vervolg daarop in Kondschap maart 2024) vindt u hier: Noten artikel over Beulake dec 2023
 
De statige buitenplaats De Oldenhof werd omstreeks 1635 gebouwd door de adellijke familie Sloet. Een prachtig landgoed met een lange en bijzondere geschiedenis. Op dit landgoed bevinden zich ook twee boerenhofstedes; “Op Oldenhof” en “De Halle”. U (her)kent ze vast.
Benieuwd naar de geschiedenis, functies en bewoners van deze boerderijen door de tijd heen? Henk de Zeeuw vertelt hierover in het tweede artikel in deel 5 van ‘Agrarisch Erfgoed’.
 
Het is – althans voor de huidige generatie – nauwelijks meer voor te stellen, maar vanaf halverwege de negentiende eeuw tot halverwege de vorige eeuw stonden in de oude vissersbuurt in Vollenhove meerdere kleine huisjes waar vaak grote gezinnen woonden.
De leefomstandigheden in deze huisjes waren vaak verre van ideaal. In de jaren 70 van de vorige eeuw werd daarom besloten deze huisjes af te breken en te vervangen door nieuwbouw.
Gelukkig zijn enkele huisjes overgebracht naar het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen en zo bewaard gebleven voor de toekomst. In het laatste artikel vertelt Henk van Heerde over deze huisjes en de bewoners. Mocht u deze huisjes in het echt willen zien, is een bezoek aan het Zuiderzeemuseum zeker de moeite waard!


 • Wilt u het volgende nummer op tijd in de bus hebben? Wordt donateur  van ons museum! Stuur gewoon een e-mail met uw gegevens naar info@chcvollenhove.nl

 

Dedico ICT

Copyright © 2015. All Rights Reserved.