• Foto1
 • Foto10
 • Foto11
 • Foto12
 • Foto13
 • Foto14
 • Foto15
 • Foto16
 • Foto17
 • Foto18
 • Foto2
 • Foto3
 • Foto4
 • Foto5
 • Foto6
 • Foto7
 • Foto8
 • Foto9

De laatst verschenen uitgave van Kondschap is van  maart 2024. Hieronder een korte beschrijving, van de redactie.

In 1775 en 1776 zorgden twee zware stormen ervoor dat het dorpje Beulake – dat al flink was geslonken door vervening – voorgoed verdween in het water. Slechts enkele eilanden in de Beulakerwijde en een in 2014 gebouwd kunstwerk herinneren nog aan het ‘verdronken dorp’. In de loop der tijd zijn er veel vragen ontstaan over dit – voor velen toch mysterieuze – dorp. Wanneer en hoe ontstond het dorp precies? Hoe zag het dorp eruit? Hoe waren de leefomstandigheden in het dorp? Linde Stokvis schreef haar masterscriptie over het dorpje Beulake en probeerde antwoorden te vinden op deze vragen. In deze Kondschap leest u het eerste gedeelte van het artikel dat gebaseerd is op haar scriptie waarin ingegaan wordt op het ontstaan en de ruimtelijke opbouw van het dorp. 
 

Eind vorige eeuw is er door van Culturele Raad van Overijssel een inventarisatie van boerderij- en veldnamen georganiseerd. De resultaten van die inventarisatie bleven tientallen jaren lang veilig opgeslagen in de 'Collectie Overijssel'. Dankzij de inzet van vrijwilligers onder leiding van Jos Mooiweer konden veel van de gegevens vorig jaar gedigitaliseerd worden en geschikt gemaakt worden voor consultatie op het web. De gegevens betreffende Vollenhove en omstreken moeten nog ingevoerd worden voordat we ze kunnen consulteren. Echter, hier is vast een avant-première in deze uitgave van het Kondschap! 
 
In de vorige uitgave is het eerste deel verschenen over 'Beulake, de reconstructie van een dorp dat verdronk, maar nooit verdween'. Het is het  onderwerp van historisch onderzoek van Linde Stokvis naar het dorpje dat in 1775 en 1776 onder water verdween. In dat eerste deel kwam de groei, de ruimtelijke opbouw en de vervening van Beulake aan de orde. In dit tweede en laatste deel heeft Linde het over de aan de turfwinning verbonden sociaaleconomische ontwikkelingen en archeologische vondsten die in de vorige eeuw werden gedaan. De noten in dat artikel vindt u hier: Noten artikel over Beulake dec 2023

In 1823 ondernamen twee studenten Dirk van Hogendorp en Jacob van Lennep een reis door Nederland die hun ook in de buurt van Vollenhove bracht. Jacob heeft van die reis een verslag gemaakt, op de basis waarvan in 2000 een TV serie, de zomer van 1823, is gemaakt. Harrie Scholtmeijer (Overijsselacademie te Zwolle) verbaast zich over het gebruik van de woorden 'gor' en 'giet' in het verslag van Van Lennep en probeert het gebruik ervan te duiden. 

Rond 1850 werd het bezorgen van post nationaal geregeld. Daarbij speelden de spoorwegen een belangrijke rol. Ook werd het versturen van telegrammen steeds belangrijker gevonden. Het duurde evenwel nog even tot Vollenhove in de vaart der volkeren werd opgenomen en het ontvangen en bezorgen van brieven en telegrammen daar eind 19e eeuw werd georganiseerd. In deze editie van het Kondschap doet Henk van Heerde de wisselvallige geschiedenis van de PTT van Vollenhove uit de doeken. 


Het volgende nummer verschijnt begin juni 2024.


 • Wilt u het volgende nummer op tijd in de bus hebben? Wordt donateur  van ons museum! Stuur gewoon een e-mail met uw gegevens naar info@chcvollenhove.nl

 

Dedico ICT

Copyright © 2015. All Rights Reserved.