• Foto1
 • Foto10
 • Foto11
 • Foto12
 • Foto13
 • Foto14
 • Foto15
 • Foto16
 • Foto17
 • Foto18
 • Foto2
 • Foto3
 • Foto4
 • Foto5
 • Foto6
 • Foto7
 • Foto8
 • Foto9

De laatst verschenen uitgave van Kondschap is van maart 2023. Hieronder een korte beschrijving, van de redactie.

Het is bijna 78 jaar geleden dat er een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. Een afschuwelijke oorlog die miljoenen mensen het leven heeft gekost. Het was een periode van onderdrukking, angst en onzekerheid. Vele Nederlanders gingen zich tijdens de oorlog verzetten tegen de Duitse bezetters, zo ook in onze omgeving. In het eerste artikel beschrijft Henk van Heerde de wapendroppings die plaatsvonden in de Noordoostpolder aan de hand van het verhaal van de zoon van een verzetsman.
 
Aan het begin van de vorige eeuw leefden veel landarbeiders in armoede en was hun huisvesting erg slecht, met name in de heide- en veengebieden. Veel van hen leefden in plaggenhutten of in houten keten. Vanaf 1918 kwam hier verbetering in; de landarbeiderswet werd van kracht. Deze wet zorgde ervoor dat landarbeiders geld konden lenen voor het bouwen of kopen van een eigen stenen huisje en een stukje grond. In de gemeente Ambt Vollenhove werd hiervoor de vereniging ‘Arbeid Adelt’ opgericht. Henk de Zeeuw heeft zich verdiept in deze vereniging en vertelt erover in het tweede artikel. Ook laat hij zien waar u enkele van deze ‘stenen huisjes’ nog kan vinden in het Land van Vollenhove.
 
In het Kondschap van juni 2020 schreef Wiet Vaartjes over de geschiedenis van de Bonkenhaveweg. Aan deze weg stond vanaf het begin van de zeventiende eeuw de Bonkenhave; een groot en statig gebouw dat in 1630 officieel een havezate werd. Helaas is deze havezate aan het begin van de negentiende eeuw afgebroken. Waar deze havezate precies had gestaan, was niet meer bekend, zo schreef Wiet Vaartjes. Een lezer van Kondschap nam na het verschijnen van dat artikel contact op met Wiet Vaartjes. Hij zou weten waar de havezate had gestaan. Nieuwsgierig geworden? Kijk op pagina 17.
 
Joost Hiddes Halbertsma was ruim 15 jaar de gemeentegeneesheer van de gemeenten Stad en Ambt Vollenhove aan het begin van de vorige eeuw. Zijn eerste jaren als dokter hier verliepen zonder noemenswaardige incidenten, maar na een aantal jaar ontstond er een geschil tussen het Groene Kruis en Halbertsma. Henk van Heerde is in deze langlopende ruzie gedoken en beschrijft in deze editie van Kondschap het eerste deel van het conflict.

 

Het volgende nummer verschijnt in juni 2023. 


 • Wilt u het volgende nummer op tijd in de bus hebben? Wordt donateur  van ons museum! Stuur gewoon een e-mail met uw gegevens naar info@chcvollenhove.nl

 

Dedico ICT

Copyright © 2015. All Rights Reserved.