• Foto1
 • Foto10
 • Foto11
 • Foto12
 • Foto13
 • Foto14
 • Foto15
 • Foto16
 • Foto17
 • Foto18
 • Foto2
 • Foto3
 • Foto4
 • Foto5
 • Foto6
 • Foto7
 • Foto8
 • Foto9
We zijn een culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Naam: Cultuur Historisch Centrum Vollenhove - publieksnaam: Stadsmuseum Vollenhove
KvK-nummer: 05079989
RSIN: 818965071
Rechtsvorm: stichting
Oprichtingsdatum: 20-12-2005 als stichting Behoud Kunst en Cultuur "Land van Vollenhove"
Culturele ANBI sinds: 1-1-2012.
Doelstelling: het permanent bieden van een museale plek in Vollenhove, toegankelijk voor publiek, waar het historisch en cultureel erfgoed van het gebied dat in het verleden werd aangeduid als "Het Land van Vollenhove” wordt gepresenteerd, met de nadruk op dat van de Stad Vollenhove. 

Adres: Bisschopstraat 36, 8325BC Vollenhove
Telefoon (alleen tijdens openingsuren): 0527-244413 - zie Locatie en openingstijden
URL: www.chcvollenhove.nl
E-mail: info@chcvollenhove.nl

SBI-code: 91021 - museum
Sector: kunst en cultuur - expositie

Aantal betaalde medewerkers: 0
Aantal vrijwilligers: 32

Het statutaire bestuur van de stichting bestaat uit tenminste drie leden met een zittingsduur van vier jaar en zijn eenmaal herbenoembaar. Zie voor de samenstelling van het bestuur: bestuur. Wij onderschrijven de Governance Code Cultuur. Het bestuursmodel is dat van een onbezoldigd bestuur dat het beleid bepaalt en ook meewerkt in de uitvoering. We onderschrijven de Ethische Code voor Musea, en toetsen de bekendheid daarmee 2x per jaar bij een briefing met de vrijwilligers, inclusief het bestuur.

Bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen beloning. Enkel gemaakte onkosten, zoals reiskosten (23 cent per km.), worden in bijzondere gevallen op declaratiebasis vergoed. De stichting kent een vergoedingsregeling conform de ANBI voorwaarden. De vrijwilligers kunnen de gemaakte uren en onkosten declareren, waarbij de mogelijkheid bestaat deze aan de stichting te schenken.
Inkomsten: jaarlijkse bijdragen van plm. 440 donateurs, entreegelden van het museum (incl. lezingen en scholen) en iets meer dan € 3000 subsidie van de gemeente Steenwijkerland.

Uitgaven: bestuurders ontvangen geen bezoldiging. Het museum is gevestigd in een eigen pand. Uitgaven zijn voor operationele kosten, reserveringen voor periodiek onderhoud aan gebouw/installaties en ICT.

Zie voor uitgebreidere informatie over de  organisatie, het actuele beleidsplan: visie en beleid, laatste jaarverslag: Jaarverslag, laatste exploitatierekening, balans en begroting: financieel

Dedico ICT

Copyright © 2015. All Rights Reserved.