• Foto1
 • Foto10
 • Foto11
 • Foto12
 • Foto13
 • Foto14
 • Foto15
 • Foto16
 • Foto17
 • Foto18
 • Foto2
 • Foto3
 • Foto4
 • Foto5
 • Foto6
 • Foto7
 • Foto8
 • Foto9

Het Stadsmuseum Vollenhove valt onder een stichting, volledig gedreven door vrijwilligers en financieel ondersteund door ruim vierhonderd donateurs en enkele kleinere sponsoren. Het is een culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (zie ANBI).

 

De stichting Behoud Kunst en Cultuur "Land van Vollenhove", opgericht in 2005, heeft als doelstelling: het permanent bieden van een museale plek in Vollenhove, toegankelijk voor publiek, waar het historisch en cultureel erfgoed van het gebied dat in het verleden werd aangeduid als "Het Land van Vollenhove” wordt gepresenteerd, met de nadruk op dat van de Stad Vollenhove. Daarbij wordt ernaar gestreefd dit op een actieve en dynamische wijze zoveel mogelijk toegankelijk en aantrekkelijk te maken voor een breed publiek, en een bijdrage te leveren aan de educatie van jeugd en volwassenen op het gebied van de geschiedenis van de stad en daarmee samenhangende ontwikkeling van de streek. Waar mogelijk zal de stichting trachten de aanwezige collectie aan te vullen.  
Het Stadsmuseum moet het logische startpunt zijn voor een bezoek aan de historische stad Vollenhove.

Het Stadsmuseum Vollenhove is een permanente instelling, niet gericht op het behalen van winst, toegankelijk voor publiek, dat ten dienste staat van de samenleving en haar ontwikkeling.

Sinds 2008 is het museum gevestigd in het gebouw aan de Bisschopstraat 36 in Vollenhove. Daar werd ook een deel van de collectie van de voormalige Oudheidkamer Brederwiede in ondergebracht. Inmiddels is de collectie aangepast en uitgebreid in het museale gedeelte. Een deel van de tentoonstellingsruimte wordt ingericht met wisselexposities op het gebied van cultuur en historie van Vollenhove en omgeving. 

De ruim dertig medewerkers zijn allen vrijwilligers en krijgen geen salaris. Ze doen dienst tijdens openingstijden van het museum voor het verwelkomen en begeleiden van bezoekers, zowel inhoudelijk als in de koffiehoek. Verder zijn er werkgroepen voor het inventariseren en beschrijven van de collectie, voor het tentoonstellen, het verzorgen van de catering bij bezoek van groepen, optreden als gids bij stadswandelingen, verrichten van onderhoud van het gebouw en voor educatie. 

De inkomsten van de stichting bestaan uit jaarlijkse bijdragen van donateurs, entreegelden en een kleine subsidie van de gemeente Steenwijkerland.
De donateursadministratie wordt gevoerd door de secretaris. Zie hiervoor de Privacyverklaring volgens de nieuwe wet AVG. 

 

 

Dedico ICT

Copyright © 2015. All Rights Reserved.