• Foto1
 • Foto10
 • Foto11
 • Foto12
 • Foto13
 • Foto14
 • Foto15
 • Foto16
 • Foto17
 • Foto18
 • Foto2
 • Foto3
 • Foto4
 • Foto5
 • Foto6
 • Foto7
 • Foto8
 • Foto9

Havezatenzaal CHCIn de linker zaal van het museum hangt een enorm uitvergrote stadsplattegrond van de Stad Vollenhove uit 1649 met daarop aangeven de locaties van de havezaten in de stad. De kaart is van Johan Blaeu, in de Gouden Eeuw een beroemde uitgever van kaarten in Amsterdam.

Een havezate was van de 16e tot de 19e eeuw een adellijk huis van een familie die al van oudsher als adel bekend stond en een zeker vermogen bezat. Het bezit van zo'n havezate gaf recht op het lidmaatschap van de Staten van Overijssel, destijds het regionale bestuur door Ridderschap en Steden.

Nadere informatie over de geschiedenis van gebouw en bewoners kunt u via het aangegeven nummer opzoeken op de informatiezuil naast de kaart.

Verder is er een deel speciaal gericht op de Toutenburg, het kasteel van stadhouder Jurjen Schenck, dat bestaan heeft van 1524 tot 1787. U treft hier recente vondsten aan, gedaan bij de nog bestaande ruïne in park Oldruitenborgh (lees hier over de Geschiedenis daarvan), en een levensechte maquette uit de glorietijd van het kasteel - van waaruit eens heel Noord-Nederland werd bestuurd.

Ook van havezate Rollecate is een maquette aanwezig.

Dedico ICT

Copyright © 2015. All Rights Reserved.