• Foto1
 • Foto10
 • Foto11
 • Foto12
 • Foto13
 • Foto14
 • Foto15
 • Foto16
 • Foto17
 • Foto18
 • Foto2
 • Foto3
 • Foto4
 • Foto5
 • Foto6
 • Foto7
 • Foto8
 • Foto9

Donateurs van het Stadsmuseum Vollenhove, eerder bekend als CHC Land van Vollenhove, krijgen het kwartaalblad Kondschap toegezonden en hebben – behalve tijdens evenementen - gratis toegang tot het museum, met hun partner. Bij evenementen, zoals rond de Kerst en bij lezingen, geldt voor iedereen een toegangsprijs.

De donatie bedraagt minimaal € 18,00 per jaar, te betalen op  rekeningnummer NL51 RABO 0333 1336 09 t.n.v. CHC Land van Vollenhove te Vollenhove. Een in te vullen machtiging voor automatische incasso kunt u als pdf invullen (download hier) en toezenden aan ons (mail)adres.  Wilt u niet machtigen, dan moet u zelf tijdig de donatie overmaken, elk jaar in de maand januari - u ontvangt geen factuur of acceptgiro.

 

Aanmelding als donateur, adreswijziging, wijziging email adres of eventuele opzegging kan via  info@chcvollenhove.nl of  op het adres  Stadsmuseum Vollenhove, Bisschopstraat 36, 8325 BC Vollenhove.
We wijzen u er graag op dat u donaties aan het Stadsmuseum als gift kunt aftrekken voor de belasting omdat we een ANBI zijn, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dat geldt zowel voor particulieren als bedrijven / ondernemers!

Dedico ICT

Copyright © 2015. All Rights Reserved.