• Foto1
 • Foto10
 • Foto11
 • Foto12
 • Foto13
 • Foto14
 • Foto15
 • Foto16
 • Foto17
 • Foto18
 • Foto2
 • Foto3
 • Foto4
 • Foto5
 • Foto6
 • Foto7
 • Foto8
 • Foto9

Ons museum is grotendeels afhankelijk van de financiële bijdragen van donateurs. We zijn daarom blij dat zoveel mensen ons doel steunen en verwelkomen ze graag bij hun bezoek, bijvoorbeeld op een speciale donateursavond. Bent u nog geen donateur? Overweeg uw steun aan ons in het in stand houden van een historische collectie over de stad en de streek, en het verspreiden van de kennis over de rijke historie van Vollenhove. Met een jaarlijkse donatie is onze continuïteit gewaarborgd.

Donateurs van het Stadsmuseum Vollenhove, eerder bekend als CHC Land van Vollenhove, krijgen het kwartaalblad Kondschap toegezonden en hebben – behalve tijdens evenementen - gratis toegang tot het museum, met hun partner. Bij evenementen, zoals rond de Kerst en bij lezingen, geldt voor iedereen een toegangsprijs.

De donatie bedraagt minimaal € 20,00 per jaar, in januari te betalen op  rekeningnummer NL51 RABO 0333 1336 09 t.n.v. CHC Land van Vollenhove te Vollenhove. Een in te vullen machtiging voor automatische incasso kunt u als pdf invullen (download hier) en toezenden aan ons (mail)adres.  Wilt u niet machtigen, dan moet u zelf tijdig de donatie overmaken, elk jaar in de maand januari - u ontvangt geen factuur of acceptgiro.

 

Aanmelding als donateur, adreswijziging, wijziging e-mail adres of eventuele opzegging kan via  info@chcvollenhove.nl of  op het adres  Stadsmuseum Vollenhove, Bisschopstraat 36, 8325 BC Vollenhove (dus niet bij de redactie van Kondschap!).
We wijzen u er graag op dat u donaties aan het Stadsmuseum als gift kunt aftrekken voor de belasting omdat we een ANBI zijn, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dat geldt zowel voor particulieren als bedrijven / ondernemers! Omdat we een culturele instelling zijn, wordt de aftrek zelfs met 25% vergroot.

Dedico ICT

Copyright © 2015. All Rights Reserved.