• Foto1
 • Foto10
 • Foto11
 • Foto12
 • Foto13
 • Foto14
 • Foto15
 • Foto16
 • Foto17
 • Foto18
 • Foto2
 • Foto3
 • Foto4
 • Foto5
 • Foto6
 • Foto7
 • Foto8
 • Foto9
Het gewone openingsseizoen van april tot november ligt inmiddels achter ons. De wisseltentoonstelling Oldruitenborgh en Oranje is afgebroken. Ondanks de inspanningen van samensteller Jan Wester is het bezoekersaantal niet wezenlijk anders dan andere jaren. We zullen het toch vooral moeten hebben van de toeristen die Vollenhove spontaan aandoen en zich willen verdiepen in de historie van de stad.
 
Dit jaar hebben we meer kinderen dan in voorgaande jaren mogen ontvangen, dankzij het Cultuurmenu van de gemeente Steenwijkerland. De werkgroep educatie heeft het er druk mee gehad. Helaas is ons onderdeel voor volgend jaar geschrapt van dat menu, zodat we zonder dit belangrijke bezoekerscontingent lijken te komen zitten. We proberen met man en macht de dreiging te keren, en vragen hulp van iedereen met educatieve ervaring – en relaties bij de gemeente.
 
We kijken met genoegen terug op de vier lezingen in de geschiedenismaand oktober, en zullen dit ook volgend jaar weer aanbieden. Doel is hierbij ook om nieuwe donateurs te trekken. Verder mochten we velen op de donateursavond ontmoeten.
 
Helaas is een aantal vrijwillige medewerkers vertrokken, onder andere door ziekte. We moeten ook accepteren dat bij sommigen de leeftijd een rol speelt, of het aantal jaren dat men al voor dit werk actief is. Jan Wester, die dit jaar actief was als directeur, heeft ook aangegeven het wat rustiger aan te doen en is inmiddels bij ons gestopt. Harm Lassche, onze penningmeester, moet per 1-1 statutair stoppen na 12 jaar in het bestuur. We zijn druk bezig nieuwe mensen te verleiden een deel van hun tijd bij ons te besteden. Is het wat voor u? In overleg vinden we vast een passende rol voor een paar uur per week.
 
We zullen opnieuw goed naar onze organisatie moeten kijken, nu de functie van directeur niet meer is ingevuld. Er ligt inmiddels een concept collectieplan, en een collectiebeheersysteem is aangeschaft en in gebruik genomen. Er is meer aandacht voor de onderlinge communicatie, met name tussen de gastvrouwen/-heren, en we proberen het ‘dienst doen’ ook tijdens rustige middagen zo aantrekkelijk en nuttig mogelijk te maken. Zo kunnen we samen toewerken naar de officiële status van museum. Dat is nodig om ‘topstukken’ terug naar Vollenhove en het museum te halen.
 
De grote inspanningen die in de afgelopen jaren verricht moesten worden om aantrekkelijke ‘grote’ wisseltentoonstellingen samen te stellen, zorgden voor discussies over nut en noodzaak daarvan. Toch heeft het bestuur gemeend om hier mee door te gaan, zij het op wat kleinere schaal en vooral met eigen materiaal. We hopen in het volgend seizoen oude kleding uit ons depot ten toon te stellen: ‘Alles uit de kast’.
Maar eerst is er  van 8 december tot 6 januari de tentoonstelling `Kerstgroepen uit Oost Europa`. Meer dan 150 groepen, uit de voormalige Oostblok landen, Rusland en  de Baltische staten. Weer een heel andere expositie dan in de voorgaande jaren!
 
Namens het bestuur van het Stadsmuseum CHC Vollenhove,
Henk van Heerde, voorzitter

Dedico ICT

Copyright © 2015. All Rights Reserved.