• Foto1
 • Foto10
 • Foto11
 • Foto12
 • Foto13
 • Foto14
 • Foto15
 • Foto16
 • Foto17
 • Foto18
 • Foto2
 • Foto3
 • Foto4
 • Foto5
 • Foto6
 • Foto7
 • Foto8
 • Foto9
We kijken terug op een jaar met een toegenomen aantal bezoekers, niet alleen in het gewone openingsseizoen – waarbij we ook op maandag open waren, maar ook rond de kerst. Er is om gezondheidsredenen afscheid genomen van bestuurslid Ans Platenkamp. We zoeken nog een opvolger. Vrijwilliger van het jaar is Miriam de Boer, die o.a. in de afgelopen maanden stagiair Katumi Adams heeft begeleid, talloze nieuwe vrijwilligers werft en inwerkt, en de moeilijke taak vervult van het inroosteren van de diensten van de gastvrouwen en –heren. En ook nog eens ‘educatie’ ondersteunt. Er wordt gestaag doorgewerkt aan de fotobeeldbank (zie www.beeldbankvollenhove.nl), nodig voor het kunnen selecteren van de mooiste af te drukken foto’s voor de nieuwe wisselexpositie van 11 april tot 31 oktober. Als werktitel heeft deze tentoonstelling ‘De poorte rond’, en omvat vergrote oude foto’s en ansichtkaarten uit de periode 1910-1940.
Dan  de wegens de coronacrisis afgelaste bijeenkomsten. Op 8 april zou speciaal voor donateurs de presentatie ‘Vollenhove in oude beelden’ worden herhaald, waarbij u in korte tijd ruim 200 oude beelden krijgt voorgeschoteld – en als eerste een kijkje zou kunnen nemen bij de nieuwe wisselexpositie. Wellicht komt er dan nog wat extra informatie los. Op 30 april zouden we dat nog eens doen maar dan voor iedereen die wil komen kijken en luisteren, en dan is het niet gratis maar vragen we zoals gebruikelijk € 4. We hebben al heel wat voorwerpen om een expositie te houden over de Tweede Wereldoorlog, die was gepland van 11 april tot 10 mei, maar als u nog iets kunt bijdragen: graag! Precies 75 jaar na de bevrijding van Vollenhove, dus op 15 april, zou ik opnieuw een presentatie geven over de Tweede Wereldoorlog in en rond Vollenhove.
Weten wa’j zegt is de titel van een informatieve avond over de geschiedenis, heden en toekomst van het dialect in Overijssel die was gepland op donderdag 16 april 2020, aanvang 20 uur. Oud-Vollenhovenaar dr. Harrie Scholtmeijer vertelt over de geschiedenis van streektaal. Hij zal ingaan op vragen als: waar komt ons dialect vandaan, wat is eigenlijk het verschil tussen een dialect en een taal, hoeveel verschillende dialecten zijn er nog in Overijssel?
Na de pauze zal Albert Bartelds (Rouveen) in gesprek gaan over de stand van zaken  van het dialect en een verkenning ondernemen naar de toekomst van het dialect en tevens iets vertellen over de diverse streektaalprojecten van zijn werkgever, de IJsselacademie.
Woensdag 22 april zou ik mijn lezing herhalen over de stadsboerderijen in Vollenhove, en hoop daarbij op veel aanvullingen uit het publiek.
(bovenstaande teksten zijn medio maart aangepast aan de uitwerking van de maatregelen i.v.m. de COVI-19-pandemie, en hebben dus niet letterlijk in Kondschap gestaan)
 
Henk van Heerde, voorzitter
maart 2020

Dedico ICT

Copyright © 2015. All Rights Reserved.