• Foto1
 • Foto10
 • Foto11
 • Foto12
 • Foto13
 • Foto14
 • Foto15
 • Foto16
 • Foto17
 • Foto18
 • Foto2
 • Foto3
 • Foto4
 • Foto5
 • Foto6
 • Foto7
 • Foto8
 • Foto9
We kijken terug op een jaar waarin het museum slechts enkele maanden open kon zijn. De kerstgroepenexpositie ging niet door vanwege de coronamaatregelen. Gelukkig zagen we dat aankomen, zodat de schade beperkt bleef. Maar de inkomsten zijn enorm achtergebleven bij de begroting, waardoor we nog steviger moeten leunen op onze donateurs – voor wie we in 2020 ook weinig extra’s hebben kunnen doen. Toch verhogen we de minimumdonatie niet. We hopen dat meer mensen donateur willen worden!
De nieuwe gastheren en – dames hebben nog maar weinig ervaring kunnen opdoen. Dit jaar gaat dat hopelijk goed komen, aan hen zal het niet liggen.
Josje Nieuwenhuys, sinds de oprichting betrokken vrijwilliger, eerst als bestuurslid en inmiddels jarenlang lid van de redactie van Kondschap, heeft besloten met dit werk te stoppen. We bedanken haar voor haar inzet.
Een nieuwjaarsbijeenkomst met de vrijwilligers zat er dit jaar ook niet in. We zien er naar uit iedereen weer gewoon te kunnen begroeten, te bedanken en te stimuleren ook dit jaar weer klaar te staan voor bezoekers en donateurs.
Besloten is om de wisselexpositie van vorig jaar te handhaven zodat iedereen alsnog de oude beelden van Vollenhove, ‘De poorte rond’, kan bekijken. Naast die vergrote oude foto’s en ansichtkaarten uit de periode 1910-1940 hebben we in het kabinet visserij nog een verzameling digitale foto’s van de havens en het fort, en in de koffiehoek foto’s van het paviljoen.
We hopen weer open te kunnen gaan op woensdag 7 april. Ook de expositie over de Tweede Wereldoorlog kunt u dan nog bekijken, tot en met 8 mei.
Op 8 april wordt speciaal voor donateurs de presentatie ‘Vollenhove in oude beelden’ herhaald, waarbij u in korte tijd ruim 200 oude beelden krijgt voorgeschoteld. Wellicht komt er dan van de kijkers nog wat extra informatie los, die we graag toevoegen aan de beschrijvingen van de foto’s die inmiddels in de beeldbank staan. Op donderdag 29 april doen we dat nog eens maar dan voor iedereen die wil komen kijken en luisteren, en dan is het niet gratis maar vragen we zoals gebruikelijk € 4. Woensdag 21 april herhaal ik mijn lezing over de stadsboerderijen in Vollenhove. We hopen dat ook de vorig jaar geplande informatieve avond over de geschiedenis, heden en toekomst van het dialect in Overijssel dit voorjaar kan doorgaan. Houd de website in de gaten!
Voor de avonden geldt: aanvang 20 uur, € 4 entree, opgave vooraf via reserveringen@chcvollenhove.nlof per telefoon bij Netta Winter, tel.0527-241663.
Wilt u uw e-mailadres aan ons doorgeven – als u dat nog niet heeft gedaan? Dan kunnen we u tussentijds ook gemakkelijker informeren, bijvoorbeeld over donateursavonden.

Henk van Heerde, voorzitter

Dedico ICT

Copyright © 2015. All Rights Reserved.