• Foto1
 • Foto10
 • Foto11
 • Foto12
 • Foto13
 • Foto14
 • Foto15
 • Foto16
 • Foto17
 • Foto18
 • Foto2
 • Foto3
 • Foto4
 • Foto5
 • Foto6
 • Foto7
 • Foto8
 • Foto9
Bij het verschijnen van dit blad is er in het museum al hard gewerkt aan de nieuwe kerstgroepententoonstelling, die van 8 december tot en met 9 januari plaatsvindt. De kerstgroepen zijn afkomstig uit de collectie van Clary Houtzager en Cors de Kruik. Zij verzamelen al jaren en zijn lid van de vereniging “Vrienden van de kerstgroep Nederland”. De fototentoonstelling ‘de Poorte rond’ is dan al opgeruimd. Mocht u die hebben gemist, kunt u nog genieten van de oude beelden op mijn presentatie speciaal voor donateurs op woensdag 8 december of donderdag 16 december. Een mooie gelegenheid om tegelijkertijd de kerstgroepen te bewonderen! We stellen het bijzonder op prijs dat u komt, want we willen de band met onze donateurs versterken. Omdat we nog rekening willen houden met wat coronamaatregelen is het aantal mensen beperkt en moet u reserveren. Op onze website leest u meer.
Een ander onderwerp voor een presentatie speciaal voor donateurs is de uitkomst van mijn onderzoek naar de ruim veertig stadsboerderijen die er ooit in Vollenhove stonden. Veel zijn verbouwd tot woning of afgebroken in de jaren 1960 en 1970. Op veler verzoek dus nogmaals dit onderwerp, nu op dinsdag 7 december en woensdag 15 december. Aanvang is steeds 20 uur.
Het bestuur heeft niet stilgezeten in de afgelopen periode. Zo is de invulling, met heel veel documenten, van de eisen voor het aansluiten bij de Museumvereniging afgerond en kan de aanvraag nu de deur uit. Een positief resultaat is dringend gewenst, om de Museumjaarkaart te kunnen gebruiken en om bruiklenen van andere musea te kunnen verkrijgen. We hopen dat dit voor de start van het volgende seizoen in april 2022 bereikt is.
Een punt van zorg is het vinden van nieuwe bestuursleden. We zoeken al lang een nieuwe penningmeester (m/v), en onze secretaris gaat zijn laatste ‘statutaire’ jaar in – en wil graag een opvolger (m/v) inwerken. Zonder voldoende goede bestuursleden kunnen we dit werk niet voortzetten! Neem eens contact met mij op, het is helemaal vrijblijvend.
Het lijkt er op dat het aantal mensen dat zich actief (en niet beroepsmatig) met de historie van deze stad en streek bezig houdt, steeds kleiner wordt. Pauwel Datema, emeritus predikant en auteur van tientallen artikelen in dit blad ontviel ons. We gedenken hem ook als actief lid van de Archeologische Werkgroep Brederwiede die vanaf 1991 tot 2003 diverse opgravingen verrichtte. Hun verslagen zijn te vinden in onze bibliotheek. Tijdens uw bezoek kunt u ze in onze koffiehoek rustig doorlezen. Wij hopen dat u dan ook nog meer dan bij het lezen van dit blad interesse krijgt voor die rijke geschiedenis. U bent van harte welkom!
 
Henk van Heerde, voorzitter

Dedico ICT

Copyright © 2015. All Rights Reserved.