• Foto1
 • Foto10
 • Foto11
 • Foto12
 • Foto13
 • Foto14
 • Foto15
 • Foto16
 • Foto17
 • Foto18
 • Foto2
 • Foto3
 • Foto4
 • Foto5
 • Foto6
 • Foto7
 • Foto8
 • Foto9

Tentoonstellingen: De tentoonstelling Kerststallen en de invulling van de ramen in de binnenstad werd door de bezoekers hoog gewaardeerd. Helaas heeft het ons niet het gewenste aantal bezoekers opgeleverd. Vooral uit directe omgeving hebben weinig mensen een bezoek gebracht, de bezoekers kwamen uit onverwachte hoeken van heel Nederland. Op 8 april gaat de expositie Welkom Schokkers van start. De voorbereidingen voor de inrichting zijn in volle gang. Het wordt een bijzondere tentoonstelling met veel niet eerder getoond materiaal. Samensteller van deze expositie is Henk van Heerde.

Verdere activiteiten: Naar aanleiding van de expositie over Schokland zullen er twee lezingen worden gehouden door Henk van Heerde. De data zijn 20 en 25 april. In het voorjaar wordt er een veiling gehouden van items uit het depot, welke geen expositiewaarde hebben of een directe binding met dit gebied. Ook diverse bruikleenstukken zijn of worden teruggeven. Dit vanwege de beperkte ruimte in het depot. De kabinetten adel en burgerij krijgen een herinrichting.
 

Bezoekers: Het aantal betalende bezoekers neemt toe, terwijl het aantal bezoekende donateurs achterblijft. Wel blijven de leerlingen uit de basisscholen komen. Hiermee hopen we ook op een vervolgbezoek met de ouders. Arrangementen gaan gewoon door tijdens de sluitingsperiode.
 

En dan nog even dit: In januari is tot vrijwilliger van het jaar 2016 Dick Slimmen uitgeroepen en op de nieuwjaarbijeenkomst in het zonnetje gezet. In deze bijeenkomst hebben we afscheid moeten nemen van een aantal vrijwilligers, maar we kunnen ons ook gelukkig prijzen met nieuwe vrijwilligers. In januari werd de ambtsketen van de stad Vollenhove in langdurig bruikleen van de Gemeente Steenwijkerland toegevoegd aan de collectie. Deze wordt nu tentoongesteld in de vitrine ´stad Vollenhove`. Op 20 januari vond de overdracht plaats van het schilderij “Gezicht op Vollenhovermeer “ van M. Liebrecht. Dit schilderij is afkomstig van een legaat aan het CHC en een bijzondere aanvulling van de collectie.
 

Werkgroepen: De diverse werkgroepen hebben versterking nodig. We zijn op zoek naar een nieuw bestuurslid door het vertrek van John Assink. Maar ook naar andere vrijwilligers, zoals gidsen. Dit vanwege het vertrek van Klaas Boes, die dit werk vele jaren met veel enthousiasme heeft gedaan.

Namens het bestuur, Jan B. Wester (voorzitter)

Dedico ICT

Copyright © 2015. All Rights Reserved.