• Foto1
 • Foto10
 • Foto11
 • Foto12
 • Foto13
 • Foto14
 • Foto15
 • Foto16
 • Foto17
 • Foto18
 • Foto2
 • Foto3
 • Foto4
 • Foto5
 • Foto6
 • Foto7
 • Foto8
 • Foto9
Noten
 
1 Linde Stokvis (1996) studeerde Landschapsgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Dit artikel is gebaseerd op haar masterscriptie over de landschapsgeschiedenis van en de omgang met het ‘verdronken’ dorp Beulake. Momenteel is zij werkzaam als vastgoedmedewerker bij Natuurmonumenten.
 
2 HCO, toegangsnr. 0244.1, inv. nr. 294.
3 HCO, toegangsnr. 0003.1, inv.nrs. 2528 en 2529.
4 HCO, toegangsnr. 0003.1, inv.nr. 2196.
5 HCO, toegangsnr. 0003.1, inv.nr. 2528
6 Veldbezoek met A. Lassche van Natuurmonumenten op 19 februari 2020
7 Mondelinge en schriftelijke mededeling naar aanleiding van nader veldbezoek door A.
Lassche op 21 februari 2020.
8 Beeldbank Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Kadastrale kaart 1811-1832: minuutplan
Ambt Vollenhove, Overijssel, sectie D, blad 04 (MIN04050D04).
9 HCO, toegangsnr. 1285.1, inv.nr. 28.
10 In historische bronnen wordt de Arembergergracht met veel verschillende benamingen
aangeduid, waaronder de (Arembergse) grifte. Daarom wordt aangenomen dat ook in deze
landopmeting de Arembergergracht werd aangeduid.
11 Beeldbank Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Kadastrale kaart 1811-1832: minuutplan Ambt Vollenhove, Overijssel, sectie D, blad 04 (MIN04050D04).
12 HCO, toegangsnr. 0270, inv.nr. 124.
13 HCO, toegangsnr. 1285, inv.nr. 134.
14 Gemeentearchief Steenwijkerland, toegangsnr. 179, inv.nr. 28A
15 HCO, toegangsnr. 0550, inv.nrs. 193-196
16 HCO, toegangsnr. 0550, inv.nrs. 193-196
17 Het vuurstedengeld was een belasting die evenredig aan het aantal vuursteden per huishouden betaald moest worden.
18 HCO, toegangsnr. 0003.1, inv. nr. 2755
19 Gemeentearchief Steenwijkerland, toegangsnr. 179, inv.nr. 384.
20 Gemeentearchief Steenwijkerland, toegangsnr. 179, inv.nr. 385.
21 Omdat de Beulake van jaar tot jaar van persoonen komt te verminderen. Gemeentearchief Steenwijkerland, toegangsnr. 179, inv.nr. 385
22 HCO, toegangsnr. 0700, inv.nr. 3861
23 HCO, toegangsnr. 0078, inv.nr. 136.

Literatuur
 
Berends, A. (2014). Verdronken dorp. Schatten uit het turfstekersdorp Beulake.
Stichting Promotie Archeologie/SPA-uitgevers, Zwolle.
Derez, M. & M. Roegiers (2002). Arenberg in de Lage Landen. Een hoogadellijk huis
in Vlaanderen & Nederland. Leuven.
Gerding, M.A.W. (1995). Vier eeuwen turfwinning. De verveningen in Groningen,
Friesland, Drenthe en Overijssel tussen 1550 en 1950. Wageningen (A.A.G. Bijdragen
35).
Helderman, J.C. (1986). ‘Beulake, het verdronken veendorp’. In: K. Dijkstra, J. Paasman, F. Pereboom & J. Postema (red.) (1986). Uit de geschiedenis van Brederwiede.
Kampen, pp. 110-120.
Kroes, J. & T. Hol (1979). Het Land van Vollenhove. Een historisch-geografische studie
van het Noordwest-Overijsselse kultuurlandschap. Zwolle.
Mensema, A.J. (1990). Vollenhoofse regesten. Het Zijlboek van de Grote Zijl (Blokzijl)
(1387) 1449 (1473). Zwolle.
Mol, J.A. (2011). ‘De middeleeuwse veenontginningen in Noordwest-Overijssel en
Zuid-Friesland: datering en fasering’. In: Jaarboek Voor Middeleeuwse Geschiedenis 14, pp. 46-90.
Sijs, N. van der (samensteller) (2015 vlg.). Elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND). Instituut voor de Nederlandse Taal, http://ewnd.
ivdnt.org/boeken/zoeken. Geraadpleegd 30-06-2020.
Stokvis, L. (2020). Biografie van Beulake. Een interdisciplinair onderzoek naar de
landschapsgeschiedenis van en de omgang met het verdronken dorp Beulake. Groningen. https://www.rug.nl/research/kenniscentrumlandschap/mscripties/2020-
mascr-l-stokvis-beulake.pdf.
Tuin, J.D. van der (1998). Wateren en waternamen in Noordwest-Overijssel. Kampen.
 

Dedico ICT

Copyright © 2015. All Rights Reserved.